Maasziekenhuis Pantein Gang
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Aortahartklepimplantatie (TAVI), adviezen voor thuis
Patiëntenfolder

Aortahartklepimplantatie (TAVI), adviezen voor thuis

Een van uw hartkleppen is operatief vervangen met een TAVI-procedure. Na uw opname in Maasziekenhuis Pantein mag u nu weer naar huis. In deze folder geven we u een aantal adviezen. Als u zich hieraan houdt, draagt u bij aan een vlot herstel.

De eerste 2 weken na de ingreep moet u nog flink bijkomen. Het is verstandig het in deze periode rustig aan te doen. U mag dan niet zwaar tillen (max 2 kilogram) en geen zwaar lichamelijk werk verrichten. Vanaf week 3 mag u dit uitbreiden naar 5 kilogram. Na 6 weken mag u tillen en bewegen zoveel als het goed voelt. Ongeveer een week na ontslag uit het ziekenhuis kunt u weer rustig starten met uw dagelijkse bezigheden en activiteiten. Hieronder vindt u een aantal adviezen over specifieke zaken.

Revalidatie

Het is normaal dat u de eerste maanden na de ingreep nog vermoeid en kortademig bent. Uw cardioloog kan u adviseren deel te nemen aan een hartrevalidatieprogramma. Hartrevalidatie betekent dat u een aantal weken wordt begeleid met oefeningen en advies. Het programma helpt u om stap voor stap uw conditie weer op te bouwen. De arts of verpleegkundige zal u uitleggen wat hartrevalidatie inhoudt.

Baden

De eerste week na ontslag uit het ziekenhuis mag u niet zwemmen of in bad. Contact met water zorgt er namelijk voor dat het wondje zacht wordt en kan gaan bloeden. U mag wel kort douchen.

Autorijden en fietsen

Tot vier weken na de operatie mag u niet zelf autorijden of fietsen. U mag wel een hometrainer gebruiken. Als u daarna weer met autorijden en fietsen wilt beginnen, start dan met korte afstanden. Het is raadzaam om de eerste keren niet alleen op pad te gaan.

Medische en/of tandheelkundige ingrepen

Meld aan uw tandarts en/of behandelend arts dat u een aortahartklepimplantatie heeft ondergaan. In de toekomst moet u voor en na een tandheelkundige of medische ingreep een korte antibioticakuur volgen. Dit om te voorkomen dat hart en hartkleppen geïnfecteerd raken. U krijgt van uw tandarts of behandelend arts een recept voor deze antibiotica, wanneer dat nodig is.
Goede mondhygiëne en controle bij de tandarts blijft van groot belang. Het is mogelijk dat de tandarts wil dat u tijdelijk stopt met bloedverdunnende medicijnen. Overleg dit dan met uw cardioloog.

Gewicht

Weeg uzelf iedere dag op een vast moment, bijvoorbeeld ’s ochtends voor het ontbijt. Als uw gewicht per dag met een halve kilo of meer toeneemt, moet u contact opnemen met uw huisarts. Dit kan er namelijk op wijzen dat u teveel vocht vasthoudt.

Kortademigheid en duizeligheid

Kortademigheid is in de eerste maanden na de ingreep normaal. Wanneer u er steeds meer last van krijgt, ook wanneer u zich niet inspant, neem dan contact op met uw huisarts. Ook duizeligheid is een reden om uw arts te bellen.

Hartklepidentificatiepas

Na enkele maanden krijgt u een hartklepidentificatiepas thuisgestuurd. Op dit kaartje staan gegevens over uw persoonlijke hartklepprothese, zoals het merk, de positie en de implantatiedatum. In een noodsituatie hebben artsen en andere hulpverleners deze gegevens nodig om snel en doeltreffend hulp te verlenen. Het is raadzaam het pasje altijd bij u te dragen.

Bij vragen en problemen

Uw huisarts is uw eerste aanspreekpunt. Ervaart u problemen of maakt u zich zorgen, neem dan contact op met uw huisarts. Indien nodig zal hij/zij u doorverwijzen naar de cardioloog.

Wanneer u specifieke vragen heeft over de ingreep en uw herstel, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Cardiologie van Maasziekenhuis Pantein, via telefoonnummer
0485-84 53 40.

Wij wensen u een voorspoedig herstel.

Artsen en verpleegkundigen afdeling Cardiologie/Longziekten,
Maasziekenhuis Pantein

 

Juni 2020 – Versie 2
CAR034

 

Specialismen