Gebouw Maasziekenhuis Pantein
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Acute buikvliesontsteking
Behandeling

Acute buikvliesontsteking

Buikvliesontsteking is een ontsteking van het buikvlies. Het buikvlies is een dun vlies dat aan de binnenkant van de buikholte en om de organen in de buik zit, bijvoorbeeld om de maag, de lever en de darmen. De medische term voor buikvlies is peritoneum. Een buikvliesontsteking kan zeer ernstige zijn waarbij in de meeste gevallen een operatie nodig is.

Oorzaken

Buikvliesontsteking wordt vaak veroorzaakt door ontstekingen in andere organen. Bijvoorbeeld:
- Een ontsteking van het wormvormig aanhangsel van de blindedarm (appendixontsteking).
- Een galblaasontsteking.
- Een acute ontsteking van de eileider.

Buikvliesontsteking kan ook ontstaan als er bloed in de buikholte zit. Bloed in de buikholte kan voorkomen bij:
- Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.
- Na het barsten van een cyste, meestal aan de eierstok. Een cyste is een holte in het lichaam die gevuld is met lucht, vocht of andere lichaamsstoffen.
- Een scheur in de milt, lever of een ander orgaan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een ongeluk.
- Het barsten van een bloedvat.

In sommige gevallen is een perforatie de oorzaak van een buikvliesontsteking. Bij een perforatie ontstaat er een gaatje in de darm- of maagwand. Hierdoor komt de inhoud van de darm of de maag in de buikholte terecht waardoor het buikvlies kan gaan ontsteken.

Een complicatie van een ziekte kan ook leiden tot een buikvliesontsteking. Bijvoorbeeld littekenweefsel van een eerdere buikoperatie waardoor een stuk darm beklemd is geraakt. Door zo’n afklemming kan er een gat in de darm ontstaan.

Klachten

De belangrijkste klacht bij een buikvliesontsteking is hevige buikpijn. De pijn wordt erger bij diep zuchten. Ook bij voorzichtig voelen en kloppen wordt de pijn erger. Andere klachten die voorkomen bij een buikvliesontsteking zijn misselijkheid, braken en koorts.

Onderzoek en diagnose

Om vast te kunnen stellen of er sprake is van een buikvliesontsteking, is er altijd onderzoek in het ziekenhuis nodig. De arts onderzoekt de buik door voorzichtig te voelen waar de pijn precies zit. Andere onderzoeken die gedaan kunnen worden zijn bloedonderzoek, echografie en/of een CT-scan.

Behandeling

De behandeling van een buikvliesontsteking bestaat uit het wegnemen van de oorzaak zoals het verwijderen van een ontstoken appendix (het wormvormig aanhangsel van de blindedarm) of het sluiten van een gat in de darm. Als de oorzaak niet met de gebruikelijke onderzoeken gevonden kan worden, kan een kijkoperatie nodig zijn. Vaak kan tijdens de kijkoperatie ook de oorzaak van de buikvliesontsteking worden behandeld.

Als sterk vermoed wordt of als duidelijk is dat de ontsteking door een bacteriële infectie wordt veroorzaakt, volgt een behandeling met antibiotica. Het kan ook nodig zijn om vocht toe te dienen om uitdroging en een shocktoestand te voorkomen.

Het is belangrijk dat een buikvliesontsteking zo snel mogelijk wordt behandeld. Een niet of te laat behandelde buikvliesontsteking kan dodelijk zijn als de infectie in het bloed terecht komt en hierdoor een bloedvergiftiging kan ontstaan.

Betrokken specialismen