Mortuarium

Verzorging overledene

Als een patiënt in het Maasziekenhuis komt te overlijden, wordt op de afdeling de eerste, gebruikelijke zorg verricht. De familie krijgt vervolgens ruim gelegenheid om in alle rust afscheid te nemen. Daarna wordt de overledene naar het mortuarium in het ziekenhuis overgebracht door de mortuariumbeheerder.

 

In het mortuarium

De verdere laatste, gebruikelijke zorg van de overledene wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde mortuariumbeheerder, die door het ziekenhuis hiervoor is gecontracteerd. De mortuariumbeheerder neemt 24 uur per dag deze verzorging op zich.

 

Geen verzorging gewenst?

Wanneer u als nabestaande, vanwege religieuze of andere redenen, niet wilt dat deze zorg wordt verricht, kunt u dit direct na het overlijden doorgeven aan de verpleegkundige.

Bijzondere situaties

Na het overlijden kan een aantal zaken belangrijk zijn. U kunt hierbij denken aan obductie, orgaandonatie, ter beschikkingstelling aan de wetenschap of een niet-natuurlijke dood. In deze situaties krijgt u van de arts, de verpleegkundige en/of de mortuariumbeheerder mondelinge informatie.

Meer informatie over deze bijzondere situaties kunt u ook lezen in de folder Informatie voor nabestaanden.

 

Verblijf / gebruik(skosten) mortuarium

Elke overledene verblijft enige tijd in het mortuarium van het ziekenhuis. Dit is afhankelijk van de plaats van opbaring.


Kosten
De kosten van het gebruik van het mortuarium en de verzorging worden door de mortuariumbeheerder aan de uitvaartondernemer in rekening gebracht, tegen de daarvoor geldende tarieven.

Wanneer nog obductie moet worden verricht, worden tot het moment dat die heeft plaatsgevonden, behalve de kosten voor de verzorging, geen aanvullende kosten in rekening gebracht.

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat de kosten van de verzorging en de kosten verbonden aan het gebruik van het mortuarium géén onderdeel zijn van het tarief van het ziekenhuis. Deze zijn ook niet opgenomen in de ziektekostenverzekeringen en worden dus apart in rekening gebracht.

Bij het overschrijden van de tijdsduur van 3 uur bij het ophalen van de overledene door de uitvaartondernemer worden de kosten door de mortuariumbeheerder bij de uitvaartondernemer in rekening gebracht.

Tarieven

De tarieven voor het mortuarium van Maasziekenhuis Pantein per

1 januari 2020 zijn als volgt:

 

Overledene vanaf 1 jaar en ouder

Overledene wordt na 3 en binnen 24 uur opgehaald € 158,50

Overledene wordt na 24 uur opgehaald,

meerkosten per dag:

 

€ 79,00

 

Overledene tot 1 jaar

Overledene wordt na 3 en binnen 24 uur opgehaald € 79,00

Overledene wordt na 24 uur opgehaald,

meerkosten per dag:

 

€ 39,75

 

Als de overledene wordt opgehaald buiten kantoortijden (voor 8.30 uur en na 17.00 uur), zijn de kosten € 167,50.