Rechten en plichten van patiënten

Het is belangrijk te weten dat u als patiënt een aantal rechten en plichten heeft. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in onder andere de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Klachtrecht. Belangrijke rechten en plichten van patiënten zijn onder andere het recht op informatie, het recht op privacy en het recht op inzage in uw medisch dossier. In deze folder kunt u hier meer over lezen.

Download folder