Gebouw Maasziekenhuis Pantein
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Inzage in uw dossier
Patiëntenfolder

Inzage in uw dossier

Iedere patiënt heeft het wettelijk recht alle gegevens in te zien die over hem of haar worden bijgehouden in het medisch en het verpleegkundig dossier. Deze folder informeert u hoe u van dit inzagerecht gebruik kunt maken of een kopie kunt ontvangen van (gedeelten van) uw dossier.