Electro EncephaloGram (EEG)

In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt voor een Electro EncephaloGram (EEG) op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF). In deze folder leest u meer over het onderzoek, de voorbereiding en de nazorg.

Download folder

Aandoeningen

Specialismen