Bloeddrukregulatie rondom de maaltijd, onderzoek (grote letter)

In overleg met uw behandelend arts is besloten om nader onderzoek te doen naar uw bloeddrukregulatie rondom de maaltijd. In deze folder vindt u meer informatie over dit onderzoek.

Download folder