Factor II antigeen

Naam analyse

Factor II antigeen 

Synoniemen

 
Afnamemogelijkheden Uitsluitend op poli bloedafname MZH
Afnamemateriaal 2x Citraatbuis 2,7 mL [blauwe dop]
Afnamecondities Direct na afname afdraaien en invriezen 
Monstertype Citraatplasma 
Minimale hoeveelheid monster 2,0 ml 
Opslagcondities

-20°C [DV4]

 
Opmerkingen Voor aanvraag van meerdere bepalingen gaarne niet meer dan een buis ingevroren plasma insturen (±1 mL per bepaling)
Waar wordt analyse gedaan

Sanquin Amsterdam

Analysefrequentie 1x per week
Referentiewaarde zie website Sanquin Amsterdam

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

 Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab

Sanquin: Bloedstolling (4)

Testcode: H047

Verzendcondities Bevroren verzenden
Verzenden via

Bode ⇨ Radboud in coolpack Sarstedt afgeven voor Sanquin Amsterdam

 
Periodiek gecontroleerd 05-10-2020 [Ryanne Versteeg]