Gehoor

Het oor reageert op geluid uit de omgeving door trillingsenergie van een geluid om te zetten in elektrische energie. Als de gehoorcellen (zintuigcellen) in het binnenoor te veel worden belast door geluidsgolven, kunnen ze breken. In dat geval treedt blijvende schade op.

Overige informatie

Folders

KNO

KNO-heelkunde legt zich toe op het onderzoek en de behandeling van aandoeningen van keel, neus en oor.Lees meer over KNO