Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. Occult bloed in feces
Vademecum

Occult bloed in feces

Informatie over Occult bloed in feces
Titel Beschrijving
Naam Occult bloed in feces
Synoniemen Benzidinetest,FOBT,Humaan Hb in feces,FOB one step occult bloed test,Melena
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH 

Afnamemateriaal

Fecespotje

Afnamecondities

Alleen op maandag tot en met vrijdag 12 uur inleveren.

Moet 13.00 uur nog met bode mee.

Monstertype

Feces

Minimale hoeveelheid monster

2 gram

Opslagcondities

2-8°C [KK9]

Waar wordt analyse gedaan

CWZ KCL 

Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_testen_M054

Scope code : CH.KCA.01

Opmerkingen

Monster is na 72 uur niet meer betrouwbaar, en mag ook niet ingevroren zijn.

Analyse frequentie

Niet bekend

Referentiewaarde

zie website CWZ

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Informatie voor medewerkers laboratorium
Titel Beschrijving
Te gebruiken formulier extern lab

Formulier CWZ KCL

Verzendcondities

Geen bijzonderheden

Verzenden via

Bode => CWZ in TransMed verpakking

Periodiek gecontroleerd

 20-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht