Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. Kinidine
Vademecum

Kinidine

Informatie over Kinidine
Titel Beschrijving
Naam Kinidine
Synoniemen Kiditard,Cardioquin
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH 

Afnamemateriaal

CAT buis 6 ml [rode dop] 

Afnamecondities

Afnemen net voor toediening 

Monstertype

Serum 

Minimale hoeveelheid monster

0,5 ml 

Opslagcondities

2-8°C [KK9] 

Waar wordt analyse gedaan

CWZ KCL

Opmerkingen

Noteren wanneer de laatste dosis is ingenomen

Analyse frequentie

Naar aanbod

Referentiewaarde

zie website CWZ

Voor meer informatie over de test zie www.farmacotherapeutischkompas.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Informatie voor medewerkers laboratorium
Titel Beschrijving
Te gebruiken formulier extern lab

CWZ KCL formulier 

Verzendcondities

Geen bijzonderheden

Verzenden via

Bode ⇨ kist CWZ KCL

Periodiek gecontroleerd

16-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht