Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. Hb in pleuravocht
Vademecum

Hb in pleuravocht

Naam Hb in pleuravocht
Afnamemogelijkheden

Uitsluitend door specialist

Afnamemateriaal

EDTA buis 3 ml [paarse dop]

Afnamecondities

Geen bijzonderheden

Monstertype

Pleuravocht

Minimale hoeveelheid monster

0,5 ml

Opslagcondities

Niet van toepassing

Waar wordt analyse gedaan

MZH laboratorium

Analyse frequentie

Dagelijks

Referentiewaarde

Referentiewaarden MZH

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab

Niet van toepassing

Verzendcondities

Niet van toepassing

Verzenden via

Niet van toepassing

Periodiek gecontroleerd

05-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht