Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. Haldol
Vademecum

Haldol

Naam Haldol
Synoniemen Haloperidol
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

CAT buis 6 ml [rode dop]

Afnamecondities

Geen bijzonderheden

Monstertype

Serum

Minimale hoeveelheid monster

Onbekend

Opslagcondities

2-8°C [KK9]

Waar wordt analyse gedaan

Diagnostiek voor U

Analyse frequentie

Onbekend

Referentiewaarde

zie website DVU

Voor meer informatie over de test zie www.farmacotherapeutischkompas.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab

Formulier geneesmiddelenspiegels DVU

Verzendcondities

Geen bijzonderheden

Verzenden via

PostNL ⇨ verzendmateriaal DVU

Periodiek gecontroleerd

05-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht