Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. Glucose in pleuravocht
Vademecum

Glucose in pleuravocht

Informatie over Glucose in pleuravocht
Titel Beschrijving
Naam Glucose in pleuravocht
Afnamemogelijkheden

Uitsluitend door specialist

Afnamemateriaal

Steriel potje

Monstertype

Pleuravocht

Minimale hoeveelheid monster

0,2 ml

Opslagcondities

Niet van toepassing

Waar wordt analyse gedaan

MZH laboratorium

Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_testen_M113

Scope code : CH.KCA.01

Analyse frequentie

Dagelijks

Referentiewaarde

Referentiewaarden MZH

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Informatie voor medewerkers laboratorium
Titel Beschrijving
Te gebruiken formulier extern lab

Niet van toepassing

Verzendcondities

Niet van toepassing

Verzenden via

Niet van toepassing

Periodiek gecontroleerd

05-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht