Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. Gabapentine
Vademecum

Gabapentine

Informatie over Gabapentine
Titel Beschrijving
Naam Gabapentine
Synoniemen Neurontin
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

CAT buis 6 ml [Rode dop]

Afnamecondities

Geen bijzonderheden

Monstertype

Serum

Minimale hoeveelheid monster

-

Opslagcondities

2-8°C [KK9]

Waar wordt analyse gedaan

Diagnostiek voor U

Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_testen_M031

Scope code : KF.TDM.02

Opmerkingen

Noteren wanneer de laatste dosis is ingenomen

Analyse frequentie

Onbekend

Referentiewaarde

zie website DVU

Voor meer informatie over de test zie www.farmacotherapeutischkompas.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Informatie voor medewerkers laboratorium
Titel Beschrijving
Te gebruiken formulier extern lab

Formulier geneesmiddelenspiegels DVU

Verzendcondities

Geen bijzonderheden

Verzenden via

PostNL ⇨ verzendmateriaal DVU

Periodiek gecontroleerd

05-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht