Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. Fenytoine
Vademecum

Fenytoine

Informatie over Fenytoine
Titel Beschrijving
Naam Fenytoine
Synoniemen Diphantoine
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

CAT buis 6 ml [droge buis, rode dop]

Afnamecondities

Geen bijzonderheden

Monstertype

Serum

Minimale hoeveelheid monster

1,0 ml

Opslagcondities

2-8°C [KK9]

Waar wordt analyse gedaan

Diagnostiek voor u

Opmerkingen

Noteren wanneer de laatste dosis is ingenomen

Analyse frequentie

-

Referentiewaarde

zie website DVU

Voor meer informatie over de test zie www.farmacotherapeutischkompas.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Informatie voor medewerkers laboratorium
Titel Beschrijving
Te gebruiken formulier extern lab

DVU formulier

Verzenden via

PostNL => in TransMed verpakking DVU

Periodiek gecontroleerd

26-01-2021 [BH]

Terug naar het overzicht