Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. Fenytoine
Vademecum

Fenytoine

Naam Fenytoine
Synoniemen Diphantoine
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

CAT buis 6 ml [droge buis, rode dop]

Afnamecondities

Geen bijzonderheden

Monstertype

Serum

Minimale hoeveelheid monster

1,0 ml

Opslagcondities

2-8°C [KK9]

Waar wordt analyse gedaan

Diagnostiek voor u

Opmerkingen

Noteren wanneer de laatste dosis is ingenomen

Analyse frequentie

-

Referentiewaarde

zie website DVU

Voor meer informatie over de test zie www.farmacotherapeutischkompas.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab

DVU formulier

Verzenden via

PostNL => in TransMed verpakking DVU

Periodiek gecontroleerd

26-01-2021 [BH]

Terug naar het overzicht