Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. ENA
Vademecum

ENA

Informatie over ENA
Titel Beschrijving
Naam ENA
Synoniemen Extraheerbaar nucleair antigeen/antistof
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

SST II buis 5,0 ml [gele dop]

Afnamecondities

geen bijzonderheden

Monstertype

Serum

Minimale hoeveelheid monster

0,2 ml

Opslagcondities

-20°C [DV4]

Waar wordt analyse gedaan

MZH laboratorium

Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_testen_M113

Scope code : CH.IMM.03

Analyse frequentie

1x per 2 weken

Referentiewaarde

Referentiewaarden MZH

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Informatie voor medewerkers laboratorium
Titel Beschrijving
Te gebruiken formulier extern lab

Niet van toepassing

Verzendcondities

Niet van toepassing

Verzenden via

Niet van toepassing

Periodiek gecontroleerd

 01-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht