Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. D-dimeer
Vademecum

D-dimeer

Naam D-dimeer
Afnamemogelijkheden

Uitsluitend op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

Citraatbuis 2,7 mL [blauwe dop]

Afnamecondities

Direct naar lab en afdraaien

Monstertype

Citraat plasma

Minimale hoeveelheid monster

1 buisje

Opslagcondities

Niet van toepassing

Waar wordt analyse gedaan

MZH laboratorium

Analyse frequentie

Dagelijks

Referentiewaarde

Referentiewaarden MZH

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab

Niet van toepassing

Verzendcondities

Niet van toepassing

Verzenden via

Niet van toepassing

Periodiek gecontroleerd

01-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht