Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. CK iso-enzymen
Vademecum

CK iso-enzymen

Informatie over CK iso-enzymen
Titel Beschrijving
Naam CK iso-enzymen
Synoniemen Creatinine kinase iso-enzymen
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

SST II buis 5,0 ml [gele dop]

Afnamecondities

Monster mag niet hemolytisch zijn

Monstertype

Serum

Minimale hoeveelheid monster

0,5 ml

Opslagcondities

Gekoeld bewaren tot aan verzending

Waar wordt analyse gedaan

UMC Groningen

Afd. laboratoriumgeneeskunde, CMC-4

t.a.v. Centrale monsterontvangst, EA20

postbus 30.001

9700 RB  Groningen

Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_testen_M078
Scope code : CH.KCA.01

Opmerkingen

CK-totaal concentratie vermelden op formulier UMCG

Analyse frequentie

binnen 2 weken na binnenkomst

Referentiewaarde

zie website UMCG

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Informatie voor medewerkers laboratorium
Titel Beschrijving
Te gebruiken formulier extern lab

Formulier UMCG

Zie UMCG bepalingenwijzer

Verzendcondities

Gekoeld versturen in coolpack

Verzenden via

post NL

Periodiek gecontroleerd

22-04-2021

Terug naar het overzicht