Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. CK iso-enzymen
Vademecum

CK iso-enzymen

Naam CK iso-enzymen
Synoniemen Creatinine kinase iso-enzymen
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

SST II buis 5,0 ml [gele dop]

Afnamecondities

Monster mag niet hemolytisch zijn

Monstertype

Serum

Minimale hoeveelheid monster

500 microliter

Opslagcondities

monster invriezen

Waar wordt analyse gedaan

UMC Utrecht, locatie AZU

Centrale balie van het CDL

G.03.330

postbus 85500

3508 GA Utrecht

Analyse frequentie

binnen 2 weken na binnenkomst

Referentiewaarde

zie website UMC Utrecht

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab

Formulier Maasziekenhuis

Verzendcondities

Gekoeld versturen in coolpack

Verzenden via

post NL

Periodiek gecontroleerd

26-01-2021 [BH]

Terug naar het overzicht