Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. CD59
Vademecum

CD59

Informatie over CD59
Titel Beschrijving
Naam CD59
Synoniemen PNH (CD59),Paroxysmale Nachtelijke Hemoglobinurie
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

LH buis 6 ml [donkergroene dop]

Afnamecondities

Geen bijzonderheden

Monstertype

Heparine volbloed

Minimale hoeveelheid monster

5 ml

Opslagcondities

Kamertemperatuur (KT)

Waar wordt analyse gedaan

Radboud UMC lab Hematologie

Analyse frequentie

1x per 4 weken

Referentiewaarde

zie website Radboud UMC

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Informatie voor medewerkers laboratorium
Titel Beschrijving
Te gebruiken formulier extern lab

Formulier Radboud UMC lab LH

Verzendcondities

Geen bijzonderheden

Verzenden via

Bode ⇨ kist Radboud

Periodiek gecontroleerd

01-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht