Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. Calcium in urine (portie)
Vademecum

Calcium in urine (portie)

Naam Calcium in urine (portie)
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Aanvraag alleen mogelijk voor kinderartsen na overleg met de KC

Afnamemateriaal

Urinepotje

Afnamecondities

Geen bijzonderheden

Monstertype

Urine

Minimale hoeveelheid monster

0,5 ml

Opslagcondities

Niet van toepassing

Waar wordt analyse gedaan

MZH laboratorium

Opmerkingen

De portie moet aangezuurd worden tot een pH 2 met 6N HCl.

Voor een aanvraag Calcium in urine moet altijd een apart portie urine ingeleverd worden.

Analyse frequentie

Dagelijks

Referentiewaarde

Voor deze bepaling zijn geen referentiewaarden bekend

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab

Niet van toepassing

Verzendcondities

Niet van toepassing

Verzenden via

Niet van toepassing

Periodiek gecontroleerd

01-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht