Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. Calcium in 24-uurs urine
Vademecum

Calcium in 24-uurs urine

Naam Calcium in 24-uurs urine
Afnamemogelijkheden

Uitsluitend op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

Urinebokaal

Afnamecondities

Zie folder

Monstertype

24-uurs urine (zie opmerkingen)

Minimale hoeveelheid monster

0,5 ml

Opslagcondities

Niet van toepassing

Waar wordt analyse gedaan

MZH Laboratorium

Opmerkingen

De HELE urine (dus de hele bokaal of de hele portie) moet aangezuurd worden tot een pH 2 met 6N HCl. Aangezien mogelijk andere aangevraagde bepalingen juist NIET in aangezuurde urine bepaald kunnen worden, moet voor een aanvraag Calcium in urine altijd een aparte urine (bokaal of portie) ingeleverd worden.

Analyse frequentie

Dagelijks

Referentiewaarde

Referentiewaarden MZH

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab

Niet van toepassing

Verzendcondities

Niet van toepassing

Verzenden via

Niet van toepassing

Periodiek gecontroleerd

01-10-2020 [Ryanne Versteeg]

Terug naar het overzicht