Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. Bloedbeeld
Vademecum

Bloedbeeld

Naam Bloedbeeld
Synoniemen Hb,Ht,Leucocyten,Erytrocyten,Trombocyten,MCV,MCH,MCHC,RDW
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

EDTA buis 3 ml [paarse dop]

Afnamecondities

Geen bijzonderheden

Monstertype

EDTA volbloed

Minimale hoeveelheid monster

0,5 ml

Opslagcondities

Niet van toepassing

Waar wordt analyse gedaan

MZH laboratorium

Analyse frequentie

Dagelijks

Referentiewaarde

Referentiewaarden MZH

Voor meer informatie over de test zie  www.nvkc.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab

Niet van toepassing

Verzendcondities

Niet van toepassing

Verzenden via

Niet van toepassing

Periodiek gecontroleerd

29-09-2020 [ES]

Terug naar het overzicht