Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. Bilharzia in urine (specialist)
Vademecum

Bilharzia in urine (specialist)

Informatie over Bilharzia in urine (specialist)
Titel Beschrijving
Naam Bilharzia in urine (specialist)
Synoniemen Schistosoma in urine (specialist)
Afnamemogelijkheden

Uitsluitend op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

Urinepotje

Afnamecondities

Geen bijzonderheden

Monstertype

Urine

Minimale hoeveelheid monster

15,0 mL

Opslagcondities

kamertemperatuur (KT)

Waar wordt analyse gedaan

Radboud UMC Lab MMB

Analyse frequentie

Doorlooptijd 3 dagen

Referentiewaarde

Zie website Radboud umc

Informatie voor medewerkers laboratorium

Informatie voor medewerkers laboratorium
Titel Beschrijving
Te gebruiken formulier extern lab

Formulier Radboud UMC MMB: Afd Virologie-Serologie-Moleculaire diagnostiek

Verzendcondities

Geen bijzonderheden

Verzenden via

Bode => kist Radboud MMB

Periodiek gecontroleerd

01-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht