Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. Bilharzia in feces (specialist)
Vademecum

Bilharzia in feces (specialist)

Informatie over Bilharzia in feces (specialist)
Titel Beschrijving
Naam Bilharzia in feces (specialist)
Synoniemen Schistosoma in feces (specialist)
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

Fecescontainer

Afnamecondities

Geen bijzonderheden

Monstertype

Feces

Opslagcondities

Kamertemperatuur (KT)

Waar wordt analyse gedaan

Radboud UMC lab MMB

Analyse frequentie

Dagelijks, doorlooptijd is 3 dagen

Referentiewaarde

zie website Radboud UMC

Informatie voor medewerkers laboratorium

Informatie voor medewerkers laboratorium
Titel Beschrijving
Te gebruiken formulier extern lab

Formulier Radboud UMC MMB: Afd Virologie-Serologie-Moleculaire diagnostiek

Verzendcondities

Geen bijzonderheden

Verzenden via

Bode ⇨ kist Radboud MMB

Periodiek gecontroleerd

01-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht