Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. Bilharzia in feces (huisarts)
Vademecum

Bilharzia in feces (huisarts)

Informatie over Bilharzia in feces (huisarts)
Titel Beschrijving
Naam Bilharzia in feces (huisarts)
Synoniemen Schistosoma in feces (huisarts)
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

Fecescontainer

Afnamecondities

Geen bijzonderheden

Monstertype

Feces

Opslagcondities

Kamertemperatuur (KT)

Waar wordt analyse gedaan

CWZ Lab MMB

Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_testen_M086

Scope code : MM.PAR.04

Analyse frequentie

Onbekend

Referentiewaarde

zie website CWZ

Informatie voor medewerkers laboratorium

Informatie voor medewerkers laboratorium
Titel Beschrijving
Te gebruiken formulier extern lab

Formulier CWZ MMB

Verzendcondities

Geen bijzonderheden

Verzenden via

Bode ⇨ kist CWZ MMB

Periodiek gecontroleerd

01-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht