Bloedbuisjes
 1. Home
 2. Voor verwijzers
 3. Vademecum laboratoriumbepalingen
 4. Beta-Hydroxyboterzuur
Vademecum

Beta-Hydroxyboterzuur

Informatie over Beta-Hydroxyboterzuur
Titel Beschrijving
Naam Beta-Hydroxyboterzuur
Synoniemen β-hydroxyboterzuur,ketoboterzuur
Afnamemogelijkheden

Uitsluitend op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

EDTA buis 3 ml [paarse dop]

Afnamecondities

Op ijs afnemen

Monstertype

EDTA + deproteinization reagent

Minimale hoeveelheid monster

2,0 mL

Opslagcondities

-80°C [Ultralow vriezer]

Waar wordt analyse gedaan

Radboud UMC lab LKC

Opmerkingen

Op het laboratorium moet het bloed direct op de volgende wijze onteiwit worden:

 •  Meng de EDTA buis.
 • Pipeteer in een plastic buis 2,0 ml EDTA bloed.
 • Pipeteer hierbij 1,0 mL koud (2-6°C) Deproteinization Reagent.
 • Meng de buis zeer goed op een buismenger.
 • Centrifugeer de buis direct 5 minuten bij 4°C op 3000g.
 • Pipetteer het supernatant bij voorkeur in 2 plastic buisjes, die allebei voorzien zijn van een monsteridentificatie-etiket.

(NB: het supernatant moet helder zijn. Eventueel een tweede centrifugestap uitvoeren.)

 • Vries het supernatant zo snel mogelijk bij -80°C in.

 

Bij weinig monster kan er met minder bloed onteiwit worden.

Let op de verhouding zuur en bloed, 1 deel zuur en 2 delen bloed!

Bijvoorbeeld:

0,5 ml deproteinization reagent + 1,0 ml EDTA bloed.

0,75 ml deproteinization reagent + 1,5 ml EDTA bloed.

 

(noteer op het etiket welke volumina gebruikt zijn voor het onteiwitten)

Analyse frequentie

1x per 2 weken

Referentiewaarde

Zie website Radboud UMC

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Informatie voor medewerkers laboratorium
Titel Beschrijving
Te gebruiken formulier extern lab

Formulier Radboud UMC LKC

Verzendcondities

Bevroren verzenden

Verzenden via

Bode ⇨ Radboud in coolpack Sarstedt

Periodiek gecontroleerd

01-10-2020 [Ryanne Versteeg]

Terug naar het overzicht