Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. Beta-2-glycoproteine
Vademecum

Beta-2-glycoproteine

Informatie over Beta-2-glycoproteine
Titel Beschrijving
Naam Beta-2-glycoproteine
Synoniemen β-2 glycoproteine, anti-β-2-glycoproteine IgG
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

Citraatbuis 2.7 ml [lichtblauwe dop]

Monstertype

Citraatplasma

Minimale hoeveelheid monster

0,5 ml

Opslagcondities

-20°C [DV4]

Waar wordt analyse gedaan

CWZ KCL

Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_testen_M054

Scope code : CH.KCA.04

Analyse frequentie

Doorlooptijd 11 dagen

Referentiewaarde

Zie website CWZ

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Informatie voor medewerkers laboratorium
Titel Beschrijving
Te gebruiken formulier extern lab

Formulier CWZ KCL

Verzendcondities

Geen bijzonderheden

Verzenden via

Bode ⇨ kist CWZ KCL

Periodiek gecontroleerd

01-10-2020 [Ryanne Versteeg]

Terug naar het overzicht