Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. APO -E genotypering
Vademecum

APO -E genotypering

Informatie over APO -E genotypering
Titel Beschrijving
Naam APO -E genotypering
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

EDTA buis 3 ml [paarse dop]

Afnamecondities

Geen bijzonderheden

Monstertype

EDTA volbloed

Minimale hoeveelheid monster

3,0 ml

Opslagcondities

2-8°C [KK9]

Waar wordt analyse gedaan

CWZ KCL

Analyse frequentie

1x per 4 weken

Referentiewaarde

Zie website CWZ

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Informatie voor medewerkers laboratorium
Titel Beschrijving
Te gebruiken formulier extern lab

Formulier CWZ KCL

Verzendcondities

Geen bijzonderheden

Verzenden via

Bode ⇨ kist CWZ KCL

Periodiek gecontroleerd

01-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht