Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. Alfa-1-antitrypsine
Vademecum

Alfa-1-antitrypsine

Informatie over Alfa-1-antitrypsine
Titel Beschrijving
Naam Alfa-1-antitrypsine
Synoniemen α-1-antitrypsine
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

SST II buis 3.5 ml [gele dop]

of LH buis 6 ml [lichtgroene dop]

Afnamecondities

Geen bijzonderheden

Monstertype

Serum

Minimale hoeveelheid monster

0,5ml

Opslagcondities

2-8 °C [KK9]

Waar wordt analyse gedaan

CWZ KCL 

Opmerkingen

Wordt een α-1 antitrypsine uittypering aangevraagd dient er 3 mL EDTA volbloed ingestuurd te worden

Analyse frequentie

Doorlooptijd 2 dagen

Referentiewaarde

Zie website CWZ

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Informatie voor medewerkers laboratorium
Titel Beschrijving
Te gebruiken formulier extern lab

Formulier CWZ KCL

Verzendcondities

Geen bijzonderheden

Verzenden via

Bode ⇨ kist CWZ KCL

Periodiek gecontroleerd

01-10-2020 [Ryanne Versteeg]

Terug naar het overzicht