Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. Alfa-1 antitrypsine klaring
Vademecum

Alfa-1 antitrypsine klaring

Informatie over Alfa-1 antitrypsine klaring
Titel Beschrijving
Naam Alfa-1 antitrypsine klaring
Synoniemen α-1 antitrypsine klaring
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

Fecespot + SST II buis 3.5 ml [gele dop]

Afnamecondities

Geen bijzonderheden

Monstertype

24-uurs feces en serum

Minimale hoeveelheid monster

0.5 ml serum + 3 gram feces

(bij waterige feces is 10 gram nodig)

Opslagcondities

2-8 °C [KK9]

Waar wordt analyse gedaan

Radboud UMC Lab Klinische Chemie

Opmerkingen

Noteer het gewicht van het lege potje, doe een schep uit de 24-uurs feces in het potje, weeg en noteer het gewicht van het gevulde potje.

Analyse frequentie

1x per 2 weken

Referentiewaarde

Zie website Radboud UMC

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Informatie voor medewerkers laboratorium
Titel Beschrijving
Te gebruiken formulier extern lab

Formulier Radboud UMC KCL

Verzendcondities

Geen bijzonderheden

Verzenden via

Bode ⇨ kist Radboud KCL

Periodiek gecontroleerd

01-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht