Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. ALA in urine
Vademecum

ALA in urine

Informatie over ALA in urine
Titel Beschrijving
Naam ALA in urine
Synoniemen Porfyrine screening in urine,ALA+PBG,Porfobilinogeen
Afnamemogelijkheden

Uitsluitend op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

Urinebokaal

Afnamecondities

Koel en donker bewaren.

Uitgehaalde portie omwikkelen met aluminiumfolie.

Monstertype

24-uurs urine

Minimale hoeveelheid monster

40 ml

Totaal volume vermelden.

Opslagcondities

2-8°C [KK9]

Waar wordt analyse gedaan

Radboud UMC Lab TML

Analyse frequentie

1x per 3-4 weken

Referentiewaarde

Zie website Radboud umc

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Informatie voor medewerkers laboratorium
Titel Beschrijving
Te gebruiken formulier extern lab

Formulier Radboud UMC KCL

Verzendcondities

Geen bijzonderheden

Verzenden via

Bode ⇨ kist Radboud

Periodiek gecontroleerd

01-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht