Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. Adalumimab concentratie
Vademecum

Adalumimab concentratie

Informatie over Adalumimab concentratie
Titel Beschrijving
Naam Adalumimab concentratie
Synoniemen Humira Concentratie
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

SST II buis 3.5 ml [gele dop]

Afnamecondities

Geen bijzonderheden

Monstertype

Serum

Minimale hoeveelheid monster

1,0 ml

Opslagcondities

2-8°C [KK9]

Waar wordt analyse gedaan

Sanquin

Analyse frequentie

2x per week

Referentiewaarde

Zie website Sanquin

Voor meer informatie over de test zie www.sanquin.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Informatie voor medewerkers laboratorium
Titel Beschrijving
Te gebruiken formulier extern lab

Sanquin: Immunodiagnostiek (10)

Test: J291

Verzendcondities

Geen bijzonderheden

Verzenden via

PostNL ⇨ verzendmateriaal Sanquin

Periodiek gecontroleerd

01-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht