TPHA

naam analyse

TPHA 

synoniemen

VRDL, Lues, TPPA, WA-Kolmer, Wassermanreactie
afnamemogelijkheden Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH 
afnamemateriaal SST II buis 3.5 ml  [gele dop] 
afnamecondities geen bijzonderheden 
monstertype serum 
minimale hoeveelheid monster 1 ml 
opslagcondities -20°C [DV4] 
opmerkingen

Indien Lues RPR aangevraagd is, dan controleren of er in het verleden een positieve TPHA is geconfirmeerd. Als dat niet zo is dan eerst TPHA aanvragen (doen we zelf). Als dat wel zo is alleen Lues RPR opsturen naar Radboud umc, herhaling TPHA is dan niet nodig.

Indien TPHA positief: ter confirmatie opsturen naar radboud umc, met als aanvraag :

RPR en  immunoblot.

waar wordt analyse gedaan MZH laboratorium (alleen TPHA)
Analysefrequentie 1x per week 
Referentiewaarde Referentiewaarden MZH

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

 Informatie voor medewerkers laboratorium

 
Te gebruiken formulier extern lab bij verzending formulier Radboud umc
Verzendcondities nvt 
Verzenden via

nvt 

 
Periodiek gecontroleerd