Sterftecijfer (HSMR)

HSMR staat voor Hospital Standardized Mortality Ratio, ofwel gestandaardiseerd sterftecijfer. Deze score geeft aan of er in een periode meer of minder sterftegevallen zijn dan op grond van patiëntenkenmerken kan worden verwacht.

 

In 2019 bedroeg de score 93 voor het Maasziekenhuis. Daarmee heeft het ziekenhuis een uitstekende score. Een score van 100 betekent dat de werkelijke sterfte overeenkomt met de te verwachten sterfte op basis van de kenmerken van de patiënten van dit ziekenhuis.

Het Maasziekenhuis hecht veel waarde aan het doorlopend in de gaten houden en verbeteren van de kwaliteit van zorg en zorgprocessen.

 

HSMR: geen vergelijkingscijfer

Wat zegt de HSMR over de kwaliteit van onze zorg? De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) stelt dat de HSMR nog niet geschikt is om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Er bestaan namelijk nog steeds verschillen in de wijze waarop in Nederlandse ziekenhuizen de patiëntkenmerken worden geregistreerd en gecodeerd. Wel zijn de HSMR en de SMR indicatoren die nuttig zijn voor interne signalering. De analyse van sterfte levert voor het ziekenhuis waardevolle informatie op, waarmee de zorg nog verder verbeterd kan worden. Meer informatie over sterftecijfers (NVZ)

 

Ziekenhuischeck

Ook in de Ziekenhuischeck vindt u informatie over HSMR van Maasziekenhuis Pantein.

 

Voor het volledige rapport over de gecorrigeerde en relatieve sterftecijfers van het Maasziekenhuis 2018 kunt u op onderstaande link klikken.