Poliklinieken: Praktische informatie

BELANGRIJK: bezoekregeling aangescherpt vanwege coronavirus

 

Meer informatie

 

 

De polikliniek is de plaats waar u wordt ontvangen voor een gesprek met uw specialist(en), voor medisch onderzoek en/of voor kleine behandelingen. Er zijn een aantal dingen waarop u voor en tijdens uw bezoek aan de polikliniek op kunt letten. Op deze pagina leest u daar meer over.

Uw bezoek

Uw bezoek aan de polikliniek verloopt meestal als volgt:

 • U meldt zich bij de balie van de polikliniek.
 • U neemt plaats in de wachtruimte.
 • U krijgt een seintje wanneer u aan de beurt bent.
 • U heeft een gesprek met uw specialist; mogelijk is er een kort lichamelijk onderzoek.
 • Misschien verwijst uw specialist u door naar een andere afdeling voor verder onderzoek.


Wanneer een opname (voor nader onderzoek, behandeling of operatie) gepland wordt, gaat u na het gesprek naar Bureau Opname. De medewerkers op de polikliniek wijzen u de weg.

Voorbereiding

Om uw gesprek op de polikliniek zo goed mogelijk te laten verlopen, geven we u een aantal tips:

 • Schrijf uw vragen van tevoren op. Met de Checklist bezoek specialist bepaalt u eenvoudig wat u kunt vragen of vertellen. Denk in ieder geval aan de 3 goede vragen.
 • Neem gerust iemand mee naar de afspraak; samen onthoudt u meer dan alleen.
 • Zeg zo duidelijk mogelijk wat u denkt en wat u wilt. Herinner de zorgverlener (als dat nodig is) aan de dingen die voor u extra belangrijk zijn.
 • Vraag gerust om bedenktijd als de arts een ingrijpende behandeling (of ingrijpend onderzoek) voorstelt. Denk er thuis rustig over na. Vraag eventueel om een extra gesprek.

Wat neemt u mee?

Bij een bezoek aan de polikliniek neemt u het volgende mee:

 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs),
 • het pasje van uw zorgverzekering,
 • de verwijsbrief van uw huisarts of verloskundige (als u deze heeft meegekregen),
 • een recent medicijnenpaspoort of recente lijst van medicijnen die u gebruikt (verkrijgbaar via huisarts of apotheek).

Identificatie

Een patiëntkaart of ponsplaatje, zoals het Maasziekenhuis dat in het verleden kende, wordt niet meer gebruikt. Identificatie gebeurt tegenwoordig met behulp van een geldig legitimatiebewijs en het burgerservicenummer (BSN). Het is daarom noodzakelijk dat u altijd uw legitimatiebewijs meeneemt naar het ziekenhuis.

 

In uw patiëntendossier wordt ook een pasfoto opgenomen. Vanaf januari 2016 worden alle patiënten, in fases, gevraagd een foto te laten maken. Het gebruik van een pasfoto draagt bij aan zorgvuldige en veilige zorg. De specialist of polimedewerker ziet zo in één oogopslag dat hij of zij de juiste persoon voor zich heeft.

 

Verandert er iets in uw gegevens, bijvoorbeeld omdat u gaat verhuizen of u een nieuwe zorgverzekering heeft afgesloten? Geeft u dit dan door bij de registratiebalie in de centrale hal.

Voorkomen van MRSA in het ziekenhuis

Het Maasziekenhuis probeert infecties bij patiënten zoveel mogelijk te voorkomen. U kunt daaraan meehelpen. 

Meld het uw arts of verpleegkundige meteen als u:

 • minder dan twee maanden geleden in een buitenlands ziekenhuis verbleef,
 • beroepsmatig in contact komt met varkens en/of vleeskalveren,
 • woonachtig bent op een varkens en/of vleeskalverenbedrijf.


De kans is dan namelijk groter dat u drager bent van de MRSA-bacterie. Gezonde mensen worden van deze bacterie niet ziek, maar ze kan een bedreiging vormen voor andere patiënten. 

Vertel het daarom aan uw arts of verpleegkundige als een van de bovenstaande situaties van toepassing is. U wordt dan, indien mogelijk, nog ruim voor uw opnamedatum, onderzocht op aanwezigheid van MRSA. Is de bacterie aanwezig, dan kunt u hiervoor behandeld worden.