Maasziekenhuis Pantein Ontvangst balie
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Wel of niet reanimeren
Patiëntenfolder

Wel of niet reanimeren

Wel of niet reanimeren is een ingrijpende beslissing. Als patiënt kan het zijn dat u voor deze beslissing komt te staan. Binnen ons ziekenhuis willen we, als dat mogelijk is, rekening houden met uw wensen op dat gebied. Wanneer u in het ziekenhuis opgenomen wordt, bespreekt de arts met u de mogelijkheden van wel of niet reanimeren. Het is voor u en ons goed om daar vooraf over na te denken. Deze folder is daarbij een hulpmiddel. Tevens wordt nader ingegaan op het beleid van het Maasziekenhuis Pantein ten aanzien van (wel of niet) reanimeren.

Wat is reanimeren?

Reanimatie zijn alle handelingen die worden verricht wanneer de ademhaling en/of het hart plotseling stopt met werken. Bij reanimatie wordt er meestal borstcompressie (hartmassage) gegeven en de ademhaling wordt overgenomen. Daarnaast worden vaak medicijnen toegediend.

Al deze maatregelen moeten snel genomen worden, omdat de hersenen maar erg kort zonder zuurstof kunnen. De kans op succes is niet erg groot. Iedere minuut vertraging vermindert de levenskansen met 10 procent en al na een paar minuten kan het zijn dat de hersenen zo lang geen zuurstof hebben gekregen dat normaal functioneren niet meer mogelijk is.

De kans dat reanimeren succes heeft, hangt af van veel factoren, waaronder de leeftijd van een patiënt en het hebben van een (chronische) ziekte. Bij een patiënt die ouder is of in een slechte conditie verkeert, is de kans op succes een stuk kleiner. Wanneer er bij een hartstilstand niet gereanimeerd wordt, betekent dit dat de patiënt komt te overlijden.

In het ziekenhuis wordt iedere patiënt die een adem- of hartstilstand heeft gereanimeerd, tenzij de patiënt van tevoren heeft laten weten dit niet te willen of wanneer reanimeren medisch gezien zinloos is volgens de behandelend arts.

Het ziekenhuis heeft een speciaal reanimatieteam. Wanneer een patiënt een adem- of hartstilstand krijgt, is dit team snel ter plaatse.

Wat zijn de risico’s?

Het belangrijkste risico bij een reanimatie is dat het soms wel lukt om het kloppen van het hart en de ademhaling weer op gang te krijgen, maar dat de hersenen ondertussen te lang geen zuurstof hebben gehad. Dit veroorzaakt hersenbeschadiging, waardoor de patiënt bijvoorbeeld niet meer zelfstandig kan functioneren. Soms treedt een blijvend coma op.

Geen gevolgen voor de behandeling

Het spreekt voor zich dat een patiënt met een afspraak tot niet-reanimeren precies dezelfde behandeling en verpleging krijgt als andere patiënten. Het enige verschil is dat de patiënt bij een hart- en ademstilstand niet wordt gereanimeerd.

Wel of niet reanimeren

Er kunnen verschillende redenen zijn, waarom er besloten wordt om niet te reanimeren:

  • Als u heeft aangegeven niet gereanimeerd te willen worden.
  • Als de situatie van een patiënt erg slecht is. De behandelend arts kan dan besluiten om niet te reanimeren. Dit gebeurt, als dit mogelijk is, in overleg met de patiënt en familie of andere naasten.
  • Als reanimatie wel het leven van de patiënt kan redden, maar het niveau van het lichamelijk en/of geestelijk functioneren na reanimatie niet in overeenstemming zal zijn met de wensen van de patiënt.

Op medische gronden niet reanimeren

Wanneer een arts besluit dat reanimeren niet zinvol is, moet dat besluit medegedeeld worden aan de patiënt. Wanneer deze niet (meer) in staat is de uitleg te begrijpen, moet de arts het besluit toelichten aan de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt.

Neem een doordachte beslissing

Het is belangrijk dat u goed nadenkt over uw afspraak om wel of niet te reanimeren. We kunnen deze afspraak natuurlijk niet pas maken op het moment dat u een acute hart- of ademhalingsstilstand krijgt. Wij vragen u en uw naasten dan ook om goed na te denken en uw standpunt met uw arts te bespreken.

Als u een besluit genomen heeft dan wordt dit vastgelegd in uw medisch en verpleegkundig dossier. U kunt altijd terugkomen op uw besluit om niet gereanimeerd te worden. Bespreek dit dan met uw behandelend arts. Ook uw arts kan het besluit tot niet reanimeren herroepen, bijvoorbeeld als uw gezondheidstoestand verbeterd is. Uw arts moet u hiervan op de hoogte stellen.

Wilsverklaring

Het is mogelijk uw wens om in bepaalde situaties niet te worden gereanimeerd vast te leggen in een wilsverklaring. In zo’n verklaring beschrijft u in welke situaties u niet wil worden gereanimeerd. Zorg ervoor dat uw verklaring compleet is. Een arts mag uitsluitend gehoor geven aan duidelijke en ondertekende documenten.

Het beste kunt u een wilsverklaring opstellen met een deskundige, bij voorkeur uw (huis)arts. Voor meer informatie over wilsverklaringen en voorbeelden daarvan, kunt u terecht op de site van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie www.npcf.nl.

Tot slot

We hopen dat de informatie in deze folder u meer duidelijkheid heeft gegeven over (wel of niet) reanimeren. Dit onderwerp kan ingrijpend voor u en uw familie zijn, maar ook voor de betrokken hulpverleners. Het is daarom belangrijk om hierover na te denken.

Heeft u nog vragen over (wel of niet) reanimeren? Stel ze dan gerust aan uw behandelend arts.

Specialismen