Maasziekenhuis Pantein Ontvangst balie
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Slikonderzoek: transnasale oesofagoscopie
Patiëntenfolder

Slikonderzoek: transnasale oesofagoscopie

Vanwege problemen met slikken heeft uw KNO-arts geadviseerd om een slikonderzoek te doen. Dit onderzoek heet een transnasale oesofagoscopie: een kijkonderzoek van de keel en slokdarm via de neus. Met dit onderzoek bekijken we of de spieren goed samentrekken bij het slikken en beoordelen we het slijmvlies op afwijkingen. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Voorbereiding op het onderzoek

Vervoer en begeleiding

Na het onderzoek kan het zijn dat u zich duizelig of licht in het hoofd voelt. U mag dan niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Daarom is het belangrijk dat u iemand meeneemt naar de afspraak die u na de ope-ratie ook weer naar huis kan brengen.

Eten en drinken

Vanaf 2 uur voor het onderzoek mag u niet meer eten, drinken en roken. U mag alleen nog een slokje helder kraanwater drinken.

Griep of koorts

Heeft u de dag voor de ingreep griep of koorts? Neemt u dan contact op met de poli KNO op telefoonnummer 0485-84 53 85. U hoort dan of het nodig is om een nieuwe afspraak te maken.

Allergie

Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen of voor verdovingsmiddelen? Meld dit dan voor het onderzoek aan de arts.

Medicijnen

Als u medicijnen gebruikt, mag u deze gewoon blijven gebruiken.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

 • Neem uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee naar het onderzoek.
 • De medicijnen die u gebruikt in originele verpakking en een Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Dit overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek als u (nog) geen toestemming heeft gegevens voor het delen van uw medicatiegegevens.


Het onderzoek

Melden

Meld vóór het onderzoek aan de spreekuurassistente als u:

 • Bekend bent met neusbloedingen.
 • Bekend bent met hartproblemen.
 • Bekend bent met nierproblemen.

Voorbereiding en verdoving

De operatie vindt plaats onder lokale verdoving. U krijgt in elk neusgat een langwerpig watje waarop de verdovende vloeistof is aangebracht. Daarna neemt u weer plaats in de wachtruimte. Het duurt ongeveer 15 tot 20 minuten voordat deze verdoving goed werkt.

Als u zich niet lekker voelt, terwijl u in de wachtruimte zit, meld dit dan direct bij de spreekuurassistente aan de balie. Denk hierbij aan klachten zoals benauwdheid, licht in het hoofd, zweten of hartkloppingen.

Het onderzoek

De watten in uw neus worden verwijderd. Als alle delen goed verdoofd zijn, voert de KNO-arts het onderzoek uit.

Via de neus brengt de KNO-arts een dun, flexibel slangetje (scoop) in uw keelholte. Aan het uiteinde van het slangetje zit een kleine camera waarmee uw keel en de slokdarm wordt bekeken. De KNO-arts bekijkt de beelden van de camera op een beeldscherm.

Tijdens het onderzoek blijft het slangetje in uw keel zitten. Zo kan de KNO-arts uw keel, de stembanden, het strottenhoofd en de slokdarm voor en na het slikken bekijken.

Om goed naar de slokdarm te kunnen kijken, wordt er tijdens het onderzoek kleine hoeveelheden lucht en water via het slangetje in de slokdarm gespoten. Veel mensen gaan hiervan boeren. Laat dit vooral gebeuren, dat is niet erg.

Soms is het nodig om een beetje weefsel weg te nemen voor verder onderzoek in het laboratorium. Via het slangetje in de neus brengt de KNO-arts een klein tangetje in waarmee het weefsel kan worden weggehaald.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Uitslag van het onderzoek

Direct na het onderzoek bespreekt de KNO-arts met u de bevindingen van het onderzoek

Als er weefsel is afgenomen voor onderzoek in het laboratorium, dan wordt er een afspraak gemaakt voor de uitslag van dit onderzoek. Deze afspraak vindt ongeveer 8 dagen na het onderzoek plaats.


Na het onderzoek

Naar huis

Soms komt het voor dat patiënten zich duizelig of licht in het hoofd voelen na het onderzoek. De kans dat deze klachten optreden, is het grootst in de eerste 20 minuten na het onderzoek. Als u dat prettig vindt, kunt u nog ongeveer 20 minuten in de wachtkamer plaatsnemen tot de verdoving is uitgewerkt.

Adviezen voor thuis

 • Na het onderzoek kan uw keel nog wat verdoofd of gevoelig zijn. Dit gaat vanzelf over.
 • Thuis mag u starten met het drinken van helder kraanwater. Als dit goed gaat (dus zonder u te verslikken), kunt u daarna ook andere dranken en voedingsmiddelen proberen. U kunt uw normale voedingspatroon weer oppakken.

Risico’s en mogelijke complicaties

Bij dit onderzoek bestaat de kans dat u een bloedneus krijgt. Ook is het mogelijk dat u zich verslikt tijdens het onderzoek. Soms kan er een beetje bloed bij het slijm in de keel zitten. In een zeldzaam geval kan een beschadiging van de slokdarm ontstaan.

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

In de volgende gevallen neemt u contact op met de polikliniek KNO:

 • Bij hoge koorts (meer dan 38,5 °C).
 • Bij heftige pijn.
 • Bij pijn tussen de schouderbladen op de rug.
 • Bij benauwdheid.

Als zich thuis bovenstaande problemen voordoen, neemt u dan contact op met de polikliniek KNO via telefoonnummer 0485-84 53 85. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer 0485-84 53 31.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken dag en tijdstip verhinderd, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek KNO via telefoonnummer 0485-84 53 85 om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek, neemt u dan gerust contact op met de polikliniek KNO via telefoonnummer 0485-84 53 85.