Maasziekenhuis Pantein atrium
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Prostaatpunctie
Patiëntenfolder

Prostaatpunctie

Binnenkort komt u naar het Maasziekenhuis voor een prostaatpunctie. In deze folder leest u hoe het onderzoek verloopt, hoe u zich kunt voorbereiden en wat u na het onderzoek kunt verwachten.

De prostaat

De prostaat is een klier die rond de plasbuis ligt, vlak onder de blaas tegen de darmwand aan. Deze klier is normaal gesproken ongeveer zo groot als een kastanje. De klier dient voor de productie van zaadvloeistof. Bekend is dat prostaatvergroting kan leiden tot plasproblemen. Meestal gaat het om goedaardige vergrotingen, maar er kunnen ook kwaadaardige weefsels in de prostaat ontstaan. Verder onderzoek naar de prostaat kan worden verricht door prostaatechografie en prostaat-punctie. Met een echografie kan de prostaat en de omgeving ervan worden afgebeeld. Deze echografie is een inwendig onderzoek, dat via de anus wordt uitgevoerd.

Waarom een prostaatpunctie?

Een prostaatpunctie wordt gedaan om eventuele kwaadaardige cellen in de prostaat aan te tonen. Bij een punctie (ook wel biopsie genoemd) neemt de uroloog met een naald een aantal stukjes weefsel uit de prostaat voor nader onderzoek. Via de anus en de endeldarm wordt de naald in de prostaat gebracht. Omdat de binnenkant van de endeldarm vrijwel gevoelloos is, wordt een biopsie door veel mensen niet als pijnlijk ervaren.

Voor het onderzoek

Voorbereiding

Voor het beste resultaat moet de blaas niet helemaal leeg zijn, maar het laatste deel van uw darm wel. Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt moet u, in overleg met de arts, hier voor het onderzoek mee stoppen.

Antibioticum

Om eventuele infectie door darmbacteriën te voorkomen, krijgt u van de uroloog een recept mee voor een antibioticum. Deze tablet neemt u één uur voor het onderzoek in.

Belangrijk!

Als u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen, meld dit dan aan uw uroloog. Dit is belangrijk om complicaties te voorkomen.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
  • Wij vragen u om bij uw thuisapotheek toestemming te geven om uw medicatiegegevens met ons te delen. Wanneer u geen toestemming heeft gegeven, verzoeken wij u bij iedere afspraak in het ziekenhuis een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen. U kunt een AMO laten uitprinten door uw apotheek.

Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van de polikliniek Urologie.

Het onderzoek

Een prostaatpunctie wordt uitgevoerd met behulp van echografie. Hiermee kan de prostaat via geluidsgolven zichtbaar wordt gemaakt. Met de prostaatecho kan de arts de structuur van de prostaat goed bekijken. Zo kan de arts de juiste plek voor de punctie bepalen.

Tijdens het onderzoek ligt u op een speciale onderzoekstafel. Uw onderlichaam is ontbloot. De uroloog brengt de echografiesonde in de endeldarm in. Het inbrengen kan soms wat ongemakkelijk voelen, maar is meestal niet pijnlijk. Op het beeldscherm wordt de prostaat nu zichtbaar. De uroloog neemt met een lange dunne naald weefsel af voor onderzoek. Dit afnemen herhaalt hij/zij enkele keren om voldoende weefsel te krijgen. De meeste mensen ervaren het wegnemen van het weefsel niet als pijnlijk. U hoort telkens een kort klikkend geluid bij elke prik in de prostaat. Het is belangrijk dat u stil blijft liggen. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Na het onderzoek

Nazorg

Het is verstandig om na het onderzoek meer te drinken dan u gewoonlijk doet, bijvoorbeeld twee glazen extra. Maar geen alcohol.

Het is normaal dat er een beetje bloed bij de ontlasting zit. Ook kunt u enkele dagen tot weken bloed aantreffen bij de urine of zaadlozing.

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, mag u deze een dag na het onderzoek weer innemen, tenzij de arts hierover met u iets anders afspreekt.

U kunt na het onderzoek 1 dag niet fietsen.

Uitslag

De uitslag van het weefselonderzoek is na een week bekend. De uroloog bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende afspraak.

Complicaties en risico’s

Als gevolg van de punctie kan er een nabloeding ontstaan. Ook is het mogelijk dat er een infectie met pijn en koorts optreedt. De prostaat kan ook opzwellen, waardoor u niet goed meer kunt uitplassen.

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

In de volgende gevallen neemt u contact op met de polikliniek urologie:

  • Als u langer dan vijf dagen veel bloed heeft bij de urine.
  • Als u vaak of de hele tijd het gevoel van een volle blaas heeft , maar u kunt niet plassen.
  • Als u koorts krijgt (meer dan 38,5 °C).

Als zich thuis bovenstaande problemen voordoen, neemt u dan contact op met de polikliniek  Urologie, via telefoonnummer 0485-84 54 35. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer 0485-84 53 31.

Bericht van verhindering

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo spoedig mogelijk met de poli Urologie op telefoonnummer 0485-84 53 45. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie via telefoonnummer 0485–84 53 45.


September 2021 – Versie 5
URO003

Specialismen