Maasziekenhuis Pantein Gebouw avond
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Poepgroep, informatie voor ouders/verzorgers
Patiëntenfolder

Poepgroep, informatie voor ouders/verzorgers

In overleg met het Boxmeers Kinder Incontinentie Team (Bo-KIT) heeft u besloten dat uw kind gaat deelnemen aan de poepgroep. In deze folder leest u meer informatie over de poepgroep en de voorbereiding.

Voorbereiding

Voor deelname aan de poepgroep zijn thuis geen specifieke voorbereidingen nodig. We vragen u om het poepdagboek mee te nemen, dit heeft u in een eerder gesprek ontvangen. Dit dagboek wordt tijdens de poepgroep met u en uw kind besproken.

Het is wenselijk dat een van de ouders bij de poepgroep aanwezig is. Het is echter niet de bedoeling dat er broertjes of zusjes meekomen.

De poepgroep

Er vindt 1 bijeenkomst plaats op de afdeling Fysiotherapie. De bijeenkomst duurt ongeveer 1,5 uur. Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de balie van de afdeling Fysiotherapie. In de poepgroep zijn maximaal 2 kinderen aanwezig. De Urotherapeute en de kinderbekken-fysiotherapeute verzorgen de uitleg van deze ochtend.

Tijdens de poepgroep krijgen u en uw kind uitleg over hoe je moet poepen, wanneer je moet poepen, hoe vaak je moet poepen en hoe je de poep zacht kunt houden.

De informatie die u in de poepgroep krijgt, wordt ook schriftelijk meegegeven, zodat u het thuis met uw kind allemaal nog eens rustig kunt nalezen.

Uitslag

U krijgt tijdens de poepgroep adviezen waarmee u en uw kind thuis aan de slag kunnen gaan. Na de poepklas volgt een vervolg afspraak bij de desbetreffende behandelaar. Dit kan bij de kinderarts, kinderbekkenfysiotherapeute, Urotherapeute of de kinder- en jeugdpsychologe zijn.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met poli kindergeneeskunde. Deze poli is te bereiken op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur. Telefoonnummer 0485-84 55 05.

 

April 2020 – Versie 5
BOK065

 

Specialismen