Maasziekenhuis Pantein Gebouw avond
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Plasklas, informatie voor ouders/verzorgers
Patiëntenfolder

Plasklas, informatie voor ouders/verzorgers

In overleg met het Boxmeers Kinder Incontinentie Team (Bo-KIT) heeft u besloten dat uw kind gaat deelnemen aan de plasklas. In deze folder leest u meer informatie over de plasklas en de voorbereiding.

Voorbereiding

Voor deelname aan de plasklas zijn thuis geen specifieke voorbereidingen nodig. Als het mogelijk is, komt uw kind met een 'volle' blaas naar de plasklas. Wij vragen u om het drink- en plasdagboek mee te brengen. Neemt u ook het poepdagboek mee als u dit heeft ingevuld. Dit heeft u in een eerdere afspraak ontvangen. We nemen het dagboek door en bespreken het met u en uw kind.

Het is wenselijk dat een van de ouders bij de plasklas aanwezig is. Het is echter niet de bedoeling dat er broertjes of zusjes meekomen.

De plasklas

Er vindt 1 bijeenkomst plaats op de afdeling Fysiotherapie. De bijeenkomst duurt ongeveer 1,5 uur. Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de balie van de afdeling Fysiotherapie. In de plasklas zijn maximaal 2 kinderen aanwezig. Tijdens de bijeenkomst wordt er uitgebreid aandacht besteed aan diagnostiek door middel van onderzoek en educatie.

Diagnostiek door middel van flowmetrie

Bij dit onderzoek kan uw kind gewoon plassen op een ‘normaal’ toilet. Hierin zit een meetapparaat dat de kracht van de straal en de hoeveelheid die uw kind uitplast, berekent. Hiermee wordt het plaspatroon van uw kind vastgelegd. Zo ontstaat duidelijkheid over het blaasprobleem van uw kind. Tijdens de plasklas is het de bedoeling dat uw kind enkele plassen op de flowmeter doet. De urotherapeute of kinderbekken-fysiotherapeute begeleidt uw kind hierbij.

Daarnaast kan er een echo gemaakt worden om te kunnen zien hoe veel urine er na het plassen nog in de blaas zit.

Educatie

Tijdens de plasklas geven de urotherapeute en de kinderbekken-fysiotherapeute uw kind uitleg over de functie van de blaas. Zij leggen uit wat de normale blaaswerking is en hoe de werking van de blaas is als er problemen zijn. Ook krijgt uw kind uitleg over het plassen zelf, waarbij de nadruk ligt op hoe, wanneer en hoe vaak uw kind moet plassen.

De informatie die u in de plasklas krijgt, wordt ook schriftelijk meegegeven, zodat u het thuis met uw kind allemaal nog eens rustig kunt nalezen.

Uitslag

U krijgt tijdens de plasklas adviezen waarmee u en uw kind thuis aan de slag kunnen gaan.

Na de plasklas volgt een vervolg afspraak bij de desbetreffende behandelaar. Dit kan bij de kinderarts, kinderbekkenfysiotherapeute, urotherapeute of de kinder- en jeugdpsychologe zijn. Soms wordt er een combinatie van meerdere disciplines gemaakt.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de poli kindergeneeskunde. Deze poli is op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur te bereiken op telefoonnummer 0485-84 55 05.

 

Januari 2023 – Versie 6
BOK064

Specialismen