Maasziekenhuis Pantein Buiten
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Pijnbehandeling: Triggerpointbehandeling
Patiëntenfolder

Pijnbehandeling: Triggerpointbehandeling

In overleg met u heeft uw specialist van het pijnteam besloten tot een triggerpoint behandeling. In deze folder leest u algemene informatie over de triggerpoint behandeling.

Triggerpoint behandeling

Een triggerpoint behandeling is een zenuwblokkade waarbij we de zenuw verdoven of een stroombehandeling geven. Soms gebruiken we ontstekingsremmers. Een triggerpoint behandeling wordt gedaan bij:

 • Een overgevoelige of een overprikkelde zenuw zoals bijvoorbeeld bij ACNES (Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Sydrome).
 • Een drukpijnlijke plek in een spier of pees

Meer informatie over een zenuwblokkade leest u in de folder ‘Pijnbehandeling: zenuwblokkade’.

Proefblokkade

Om te kijken om welke zenuw het gaat krijgt u eerst een proefblokkade met verdovingsvloeistof. Bij een geslaagde proefblokkade vermindert de pijn tijdelijk. Het is niet mogelijk om meerdere blokkades, zowel proef- als zenuwblokkades, op dezelfde dag uit te voeren.

Resultaat

U beoordeelt zelf het resultaat van de proefblokkade. Soms heeft u meteen na de behandeling een vermindering van de pijn. U maakt dan in overleg met de pijnspecialist een afspraak voor een zenuwblokkade.

Soms werkt de proefblokkade niet meteen. U krijgt dan een pijnscorelijst mee naar huis waarop u uw pijnscore bijhoudt. De specialist spreekt met u een vervolgafspraak af. Aan de hand van de pijnscorelijst wordt bepaald of een zenuwblokkade voor u zinvol is.

Voorbereiding op de behandeling

Neem iemand mee

Na een zenuwblokkade kan tijdelijk krachtverlies en uitval van gevoel optreden. Daarom is het belangrijk dat u samen met iemand naar het ziekenhuis komt.

Rolstoel

Maak na de behandeling eventueel gebruik van een rolstoel. Deze staan bij de ingang.

Vervoer

Als u na de behandeling naar huis gaat, mag u niet zelf autorijden. Zorg dat degene met wie u naar het ziekenhuis komt, u ook weer naar huis kan brengen.

Laat het ons weten

 • als u (denkt dat u) zwanger bent;
 • als u koorts heeft op de dag van de behandeling;
 • als u geen pijn heeft op de dag van de behandeling;
 • als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt;
 • als u overgevoelig bent voor jodium, pleisters, contrastvloeistof of anesthesievloeistof.

Melden

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van verpleegafdeling B2 op de 2e etage. De verpleegkundige haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een voorbereidingsruimte. Daar wordt een actuele pijnscore gevraagd en wordt u voorbereid op de behandeling.

De behandeling

Als het nodig is krijgt u een verdoving op de plaats van de blokkade. Om de zenuw te behandelen moet de naald er dicht bij staan. Met kleine stroomstootjes wordt getest of deze dicht genoeg bij de zenuw staat. Daarna wordt contrastvloeistof gegeven om nogmaals te controleren of de naald op de goede plaats staat. Als deze op de goede plaatst staat kan de blokkade worden uitgevoerd met behulp van stroom, verhitting, kou (bevriezen) of met een ontstekingsremmer. Tijdens de behandeling controleert de specialist met röntgenstralen of echo of het goed verloopt.

De blokkade duurt 15 tot 45 minuten. In totaal bent u ongeveer twee uur in het ziekenhuis.

Na de behandeling

Na de behandeling komt u terug in de voorbereidingsruimte. De verpleegkundige loopt een stukje samen met u om te beoordelen hoe dit gaat. Let er op dat u soms wel tot 24 uur na de behandeling verminderde kracht en uitval van gevoel kan hebben. Daardoor kan u sneller vallen.

De behandeling kan maximaal 4 keer per jaar worden herhaald.

Risico’s

Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee. Na een blokkade kan het volgende gebeuren:

 • een blauwe plek waar de naald zat.
 • zenuwschade (erg kleine kans).
 • een ernstige bloeding komt zelden voor. Het is wel van belang dat u het meldt als u bloedverdunnende medicatie gebruikt.

Diabetes

Als u diabetes heeft en u heeft een ontstekingsremmend medicijn (corti-costeroïd) gekregen, dan kunnen de glucosewaarden de eerste dagen na de behandeling verhoogd zijn.

Adviezen voor thuis

 • Douchen en baden is vanaf de dag na de behandeling toegestaan.
 • Het is mogelijk dat u napijn krijgt ter hoogte van de plaats van de behandeling. U kunt dan in overleg met uw (huis)arts een pijnstiller nemen.
 • Na een zenuwblokkade kunnen de pijnklachten eerst enkele weken erger worden. Het effect kan pas na zes weken tot drie maanden beoordeeld worden. Hiervoor krijgt u een controleafspraak.

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

Heeft u na de behandeling blijvende uitval van kracht of gevoel, neemt u dan direct contact met de polikliniek Pijnbehandeling via telefoonnummer 0485-84 57 70. ’s Avonds en in het weekend kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken dag en tijd verhinderd, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Pijnbehandeling op telefoonnummer 0485-84 57 70 om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Samenwerking met Radboudumc

De pijnbehandeling in het Maasziekenhuis wordt uitgevoerd door pijn-specialisten van het Radboudumc. Deze folder is gebaseerd op de informatiefolder van het Radboudumc.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over de behandeling, neemt u dan gerust contact op met de polikliniek Pijnbehandeling op telefoonnummer 0485-84 57 70.

Augustus 2022 - versie 5
ANE014

Specialismen