Maasziekenhuis Pantein Hal boven
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Picclijn
Patiëntenfolder

Picclijn

Voor de behandeling van uw ziekte krijgt u op dit moment regelmatig medicijnen en/of bloedproducten via een infuus. Ook kan regelmatig bloedafname nodig zijn. Om de behandeling zo prettig mogelijk voor u te maken, wordt er bij u een PICC lijn ingebracht. In deze folder vindt u informatie over deze PICC lijn.

Wat is een PICC lijn?

Een PICC lijn is een Perifeer Ingebrachte Centraal veneuze Catheter. Het is een dun flexibel slangetje dat in een bloedvat in de bovenarm (net boven de elleboogplooi) wordt ingebracht. Het uiteinde van de lijn ligt tot vlakbij het hart. Via deze lijn komen de medicijnen in een groot bloedvat terecht. De medicijnen verdunnen snel waardoor irritatie en schade aan het bloedvat wordt voorkomen.
De PICC lijn is geschikt voor langdurige infuusbehandeling en kan enkele maanden tot een jaar blijven zitten. Via de lijn kan ook contrastvloeistof voor een CT-scan ingespoten worden en ook bloed afgenomen worden.

Voorbereiding op de ingreep

Voorbereiding

Speciale voorbereidingen zijn voor deze ingreep niet nodig. 

Risico’s

Als de verdoving is uitgewerkt, kunt u een dag of twee last hebben van wat ongemak.

Het is belangrijk dat u zich houdt aan de verzorging van de PICC-lijn. De katheter kan verstopt raken door een bloedpropje (trombose). Neem dan contact op met het ziekenhuis.

Het plaatsen van een katheter is een veel voorkomende handeling. Een enkele keer kunnen complicaties optreden vlak na de behandeling of na langere tijd. Soms lukt het niet om de katheter in te brengen.

Vlak na de behandeling is er kans op:

 • bloedverlies bij de insteekplaats;
 • bloeduitstorting;
 • pijn bij de insteekplaats;
 • ontsteking van de ader.

Op langere termijn kunnen de volgende complicaties optreden:

 • een ontsteking bij de insteekplaats van de katheter;
 • een infectie in de bloedbaan, doordat er bacteriën via de katheter in de bloedbaan zijn gekomen.
 • trombose van de bloedvaten in de arm waar de PICC-lijn zit.

Schade aan een nabij gelegen zenuw is wel eens beschreven.

Inbrengen PICC lijn

De lijn kan in beide armen worden ingebracht.

 • Het inbrengen van de lijn wordt gedaan op een steriele manier, dat wil zeggen ‘vrij van
  ziektekiemen’.
 • De specialist die de lijn inbrengt draagt daarom een mondmasker, steriele jas en steriele
  handschoenen.
 • U komt zelf onder steriele doeken te liggen.
 • De lijn wordt onder echocontrole aangeprikt en de ligging wordt met röntgen
  gecontroleerd.
 • Bij het plaatsen wordt de insteekplaats verdoofd. Dit kan een onaangenaam gevoel geven.
 • Het opschuiven van de lijn in uw bloedvat is gewoonlijk niet pijnlijk
 • De PICC lijn zit met een speciale pleister vast.
 • Op de insteekopening komt een beschermende, doorzichtige pleister.
 • Een klein gedeelte van de PICC lijn is nog buiten het lichaam zichtbaar.
 • Het inbrengen van de lijn duurt in totaal ongeveer 1 uur en wordt gedaan op de operatiekamer.

Verzorging van de lijn

Als u in het ziekenhuis verblijft, dan verzorgt de verpleegkundige de PICC lijn. Bent u niet opgenomen? Dan kunt u met deze lijn naar huis. De verzorging van de PICC lijn moet wekelijks gebeuren. Iemand uit uw omgeving kan leren om de PICC lijn thuis te verzorgen, bijvoorbeeld uw partner. De verpleegkundige geeft hierover de nodige instructies. Is dit niet mogelijk, dan schakelen wij de thuiszorg in om deze zorg aan u te verlenen. 

De verzorging van de PICC lijn bestaat uit:

 • 1 keer per week verzorgen van de insteekopening (vervangen transparante wondfolie (Tegaderm) en reinigen insteekopening met alcohol 70%). Doe dit eerder bij vocht onder de pleister of bij bloedresten.
 • 1 keer per week vervangen van het afsluitdopje.
 • Na iedere toediening van medicijnen en/of bloedafname de lijn doorspuiten met een steriele zoutoplossing (altijd een 10cc spuit, met minimaal 10ml NaCl 0,9% na medicatie toediening en 20cc NaCl 0,9% na bloed en/of voedingsinfuus).
 • Wanneer de lijn niet gebruikt wordt, deze 1 keer per week doorspuiten (altijd een 10cc spuit: 10cc NaCl 0,9%).
 • Minimaal 1 keer per 3 weken fixatiepleister vervangen (Statlock of Grip-lok).

Aandachtspunten

 • Er mag uit de arm waar de PICC lijn is ingebracht alleen via deze lijn bloed afgenomen worden. In deze arm dus liever geen bloedafname via een prik in de ader (venapunctie) vanwege het risico om de lijn aan te prikken. Meet geen bloeddruk aan de arm waarin de PICC lijn is ingebracht, de lijn kan hierdoor beschadigen of verstoppen.
 • U kunt met de PICC lijn douchen, als de insteekopening maar droog blijft. Een bad nemen en zwemmen worden afgeraden.
 • Laat u niet onder uw oksels omhoog tillen, hiermee kan de PICC lijn mogelijk verschuiven. De arm waar de PICC lijn is geplaatst mag normaal gebruikt worden. Maar gebruik de arm niet of zo weinig mogelijk bij zwaar tillen en opdrukken.
 • Iedereen die de lijn gebruikt moet hiervoor bevoegd/bekwaamd zijn. Dus op de hoogte zijn van de regels voor hygiëne, het aanprikken, het gebruik en afsluiten van de lijn.

Problemen met de lijn en redenen om contact op te nemen 

Een enkele keer kan een PICC lijn en/of het inbrengen ervan complicaties opleveren. Neem contact
op met het ziekenhuis in de volgende gevallen:

 • Bij beschadiging van de lijn (gaatje of barst). Sluit in dit geval de lijn tussen het gaatje of de barst en waar de lijn uw lichaam ingaat met een klemmetje en neem direct contact op met het ziekenhuis.
 • Bij koorts (temperatuur boven de 38,5°C) en/of koude rillingen.
 • Als de insteekopening rood ziet en/of pijnlijk/drukgevoelig is.
 • Als er bij de insteekopening vocht of pus vrijkomt.
 • Als de lijn dicht lijkt te zitten.
 • Als de lijn naar buiten lijkt te schuiven. Probeer in dat geval de lijn niet terug te schuiven, maar zet deze vast met een extra pleister op de arm.
 • Bij pijn in de nek, arm of tussen de schouderbladen tijdens inbrengen van vloeistoffen via de lijn.
 • Bij benauwdheid, hoesten of pijn ter hoogte van de borstkas.
 • Als de arm waar de lijn in zit ineens dik wordt.

Als u contact opneemt, vermeld dan altijd dat u een PICC lijn heeft.

Verzorgt de thuiszorg uw PICC lijn? Neem dan eerst contact op met de thuiszorg.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u deze dan aan uw behandelend arts, de verpleegkundige of doktersassistente. Buiten kantooruren, in geval van spoed, kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer 0485-84 53 31.

Specialismen