Maasziekenhuis Pantein atrium
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Palliatief en ondersteunend team
Patiëntenfolder

Palliatief en ondersteunend team

Als blijkt dat uw ziekte niet meer te genezen is, betekent dat niet dat er niets meer voor u gedaan kan worden. Genezing is niet meer mogelijk, maar het leven houdt niet meteen op. U heeft behoefte aan zorg die zich richt op het voorkomen of verlichten van klachten en ongemakken. Om in deze periode optimale zorg te kunnen bieden, beschikt Maasziekenhuis Pantein over een palliatief en ondersteunend team. Dit team is gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten en hun naasten in deze levensfase.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg voor iemand met een levensbedreigende, ongeneeslijke ziekte. Het belangrijkste doel is deze persoon een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Het woord ‘palliatie’ betekent verzachting of verlichting. De palliatieve fase kan dagen of weken, maar ook enkele jaren duren.

Bij palliatieve zorg ligt de nadruk op het voorkomen van klachten. Als er toch klachten ontstaan, wordt eraan gewerkt deze zoveel mogelijk te verlichten. Er wordt steeds opnieuw het evenwicht gezocht tussen de voor- en nadelen van een behandeling, de ernst van de klachten en de vooruitzichten en wensen van de patiënt. Uiteraard spelen ook de vragen en verwachtingen van uw naasten een rol.

Het palliatief team van Maasziekenhuis Pantein

Uw behandelend arts, arts-assistent of verpleegkundige kan het palliatief team inschakelen. Dit gebeurt wanneer er problemen of vragen opkomen die specifiek zijn voor de palliatieve fase. Het palliatief team kan uw arts, arts-assistent of verpleegkundige daarover adviseren. In het team werken verschillende medisch specialisten en andere deskundigen samen, zoals:

 • de oncoloog,
 • de MDL-arts,
 • de verpleegkundig consulenten palliatieve zorg,
 • de psycholoog,
 • de geestelijk verzorger,
 • de transferverpleegkundige,
 • de diëtist.

Adviserend team

Het palliatief team geeft alleen advies. Uw behandelaar blijft verantwoordelijk voor uw behandeling en verzorging.

Thema’s

Het palliatief team kan onder andere ondersteunen bij en adviseren over:

 • het behandelen van pijn en andere lichamelijke klachten, zoals misselijkheid, jeuk en benauwdheid.
 • psychische en sociale problemen, zoals angst, spanning en het verwerken van nare ervaringen.
 • levensvragen en zingeving.
 • het nemen van belangrijke beslissingen, zoals de vraag of een behandeling wel of niet moet doorgaan.
 • vragen over beslissingen rondom het levenseinde.
 • zorgmogelijkheden binnen en buiten het ziekenhuis.

Werkwijze

Uw behandelend arts, arts-assistent of verpleegkundige neemt contact op met het palliatief team en legt hen het probleem of de vraag voor.

Vervolgens komen twee leden van het palliatief team kennis met u maken. In de meeste gevallen komt eerst de verpleegkundig consulent palliatieve zorg bij u langs. Zij gaat in gesprek met u, uw behandelend arts(en), verpleegkundigen en eventueel uw naasten. Later komt een medisch specialist uit het palliatief team naar u toe. Welke specialist dat is, hangt af van de vraag van uw behandelaar.

Na de gesprekken met u en met uw zorgverleners komt het hele palliatief team samen. In dit multidisciplinaire overleg wordt een advies opgesteld. Dit wordt vervolgens met uw behandelend arts besproken. Ook uw huisarts krijgt hierover bericht. Vervolgens legt uw arts het advies aan u voor. In dat gesprek bepaalt u samen wat er verder gaat gebeuren.

Contact opnemen

Als u de hulp van het palliatief team wilt inschakelen, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts of een van de verpleegkundigen op de afdeling. Zij zorgen ervoor dat er een afspraak wordt gemaakt. Het palliatief team is tijdens kantooruren bereikbaar op 0485-84 63 47.

 

Nieuws: hartendiefjes