Maasziekenhuis Pantein Ontvangst balie
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Orale Glucose Tolerantie Test
Patiëntenfolder

Orale Glucose Tolerantie Test

In overleg met uw behandelend arts of verloskundige heeft u besloten een Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT) te laten verrichten. Dit onderzoek moet uitwijzen of u suikerziekte (diabetes mellitus) of ‘zwanger-schapssuiker’ heeft. Deze folder geeft informatie over de gang van zaken rond het onderzoek.

Voorbereiding op het onderzoek

Afspraak maken

Maakt u vooraf een afspraak voor de Orale Glucose Tolerantie Test. Voor het maken van een afspraak kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 16.30 uur contact opnemen met het laboratorium op telefoonnummer 0485-84 64 71.

Bij het maken van de afspraak wordt gevraagd naar uw gewicht. Dit is nodig om de suikeroplossing voor de test in de juiste concentratie te bereiden.

Zijn er naast de Orale Glucose Tolerantie Test nog andere bloedonderzoeken aangevraagd, dan worden deze tegelijk met de Orale Glucose Tolerantie Test afgenomen. U hoeft hiervoor geen extra afspraak voor bloedafname te maken.

Bericht van verhindering

Bent u onverwacht verhinderd op de afgesproken dag en tijd? Laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten, minimaal 24 uur van tevoren, via telefoonnummer 0485-84 64 71. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Belt u binnen 24 uur voorafgaand aan het onderzoek of meldt u zich helemaal niet af, dan worden de kosten van het onderzoek toch in rekening gebracht.

Vervoer naar het ziekenhuis

Het is belangrijk dat u zich niet inspant voor het onderzoek. Inspanning beïnvloedt het resultaat van het onderzoek. Dit betekent dat u niet op de fiets naar het Maasziekenhuis mag komen.

Voeding

Gedurende drie dagen voorafgaand aan de test mag u alles eten wat u gewend bent. Als u een koolhydraatarm dieet volgt, moet u dit minstens 3 dagen voor aanvang van dit onderzoek staken. Bespreek dit met uw diëtist.

Nuchter zijn

Het is zeer belangrijk dat u nuchter bent voor het onderzoek. Dat wil zeggen dat u op de avond vóór het onderzoek:
  • vanaf 22.00 uur niet meer mag eten en roken!
  • vanaf 22.00 uur alleen water mag drinken.
  • verder mag u zich niet te sterk inspannen (dus niet fietsen of sporten).

Voordat het onderzoek begint, wordt er gevraagd of u nuchter bent. Als u niet nuchter bent, gaat het onderzoek niet door! Houdt u zich daarom goed aan de voorbereiding.

Medicijnen

Medicijnen die de glucosetolerantie kunnen beïnvloeden, mag u niet meer innemen. Dit geldt voor de volgende geneesmiddelen: glucocorticosteroïden, diuretica, nicotinezuur, oestrogenen, progestagenen (orale anticonceptie, een cyclus van tevoren staken), salicylaten, sympathicomimetica. Overleg met uw arts hoe lang van tevoren u deze medicijnen niet mag gebruiken.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

  • Het aanvraagformulier dat u van uw behandelend arts heeft gekregen.
  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs).

Het onderzoek

Orale Glucose Tolerantie Test

U komt op de dag van het onderzoek nuchter naar de poli Bloedafname van het Maasziekenhuis. Hier aangekomen toetst u bij de keuzezuil in dat u voor een functieproef komt en neemt u een nummertje. U wordt met voorrang geholpen. De medewerker van de poli Bloedafname neemt u mee naar de ruimte waar de test wordt uitgevoerd. Hij of zij vertelt u meer over het verloop van het onderzoek.

Bent u nuchter dan kan het onderzoek starten. Er wordt eerst nuchter bloed afgenomen met een vingerprik. Daarna krijgt u een suikeroplossing te drinken. Vervolgens wordt er na 2 uur opnieuw bloed afgenomen met een vingerprik.

Gedurende het gehele onderzoek moet u nuchter blijven. U mag dus niet eten, drinken en roken.

Verder vragen wij u om tijdens het onderzoek in het Maasziekenhuis te blijven en om u zo rustig mogelijk te houden, zodat u zo weinig mogelijk energie verbruikt.

Als u tijdens het onderzoek misselijk wordt of moet braken, meldt u dit dan bij de medewerker bloedafname.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 2,5 uur. Tijdens het onderzoek brengt u veel tijd al wachtend door in de wachtruimte. We raden u aan om iets te lezen, puzzelen of iets dergelijks mee te brengen.

Het onderzoek is alleen mogelijk in het Maasziekenhuis Pantein (dus niet op de externe bloedafname locaties).

Na het onderzoek

Naar huis

Na het onderzoek kunt u direct naar huis. U mag weer gewoon eten en drinken.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw huisarts, behandelend specialist of verloskundige.

Waar vindt u de poli Bloedafname?

De poli Bloedafname bevindt zich op de begane grond van het Maasziekenhuis Pantein. U volgt vanaf de hoofdingang route 026.

Openingstijden poli Bloedafname, locatie Maasziekenhuis

Maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 17.00 uur.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan gerust contact op met het secretariaat van het laboratorium via telefoonnummer 0485- 84 64 71.

Specialismen