Maasziekenhuis Pantein Ontvangst balie
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Orale Glucose Tolerantie Test met groeihormoonmeting
Patiëntenfolder

Orale Glucose Tolerantie Test met groeihormoonmeting

Met een Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT) met meting van groeihormoon onderzoeken we hoe uw groeihormoonspiegel in het bloed verandert, nadat u glucose (suiker) heeft ingenomen. In deze folder leest u hoe het onderzoek verloopt.

Groeihormoon

Groeihormoon wordt aangemaakt in de hypofyse. De hypofyse is een hormoonklier in de hersenen. Deze hormoonklier speelt een belangrijke rol in het hormonale evenwicht. Als de hypofyse te veel groeihormoon aanmaakt, dan ontstaat het ziektebeeld acromegalie. Met een orale glucose tolerantie test onderzoeken we of u acromegalie heeft. Dus of de hypofyse bij u te veel groeihormoon produceert. Normaal gesproken daalt de hoeveelheid groeihormoon in uw bloed na het innemen van glucose (suiker). Bij patiënten met acromegalie gebeurt dit onvoldoende.

Voorbereiding op het onderzoek

Eten en drinken

Voor een Orale Glucose Tolerantie Test moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u op de avond voor het onderzoek vanaf 22.00 uur niet meer mag eten, drinken of roken. U mag wel water of thee zonder suiker drinken.

Medicijnen

U mag uw medicijnen met water innemen, behalve als uw behandelend arts daarover iets anders met u heeft afgesproken.

Kleding

Trek op de dag van de test gemakkelijk zittende kleding aan.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs).

Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van de verpleegafdeling. In verband met de planning vragen wij u vriendelijk om op tijd aanwezig te zijn.

Orale Glucose Tolerantie Test

Tijdens de test ligt u op een bed. De verpleegkundige brengt een infuusnaald in uw arm en via het infuus blijft het bloedvat open . Voor en na de inname de glucosedrank (geconcentreerd suikerwater) nemen we op verschillende tijdstippen bloed af om de hormoongehaltes te bepalen. De bloedafname geschiedt via een apart “kraantje” dat aan de infuusslang is gekoppeld. U voelt hier niets van.

Tijdens de test mag u niet slapen. Dit kan de uitslag van het onderzoek beïnvloeden.

Bijwerkingen

U kunt zich wat misselijk voelen door het drinken van het geconcentreerde suikerwater.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek (inclusief de voorbereiding en de nazorg) duurt ongeveer drie uur.

Na het onderzoek

Eten en drinken

Na het onderzoek mag u weer gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen, als u die heeft. In het ziekenhuis krijgt u een kleine lunch aangeboden.

Naar huis

U mag zelf met de auto of het openbaar vervoer naar huis gaan.

Uitslag

Uw behandelend arts bespreekt de uitslag van het onderzoek met u tijdens uw controleafspraak op de polikliniek. De controleafspraak vindt plaats ongeveer twee weken na het onderzoek.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken dag en tijdstip verhinderd, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Interne geneeskunde op telefoonnummer 0845-84 53 60 om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan gerust contact op met uw behandelend arts via de polikliniek Interne geneeskunde. Het telefoonnummer is 0485-84 53 60.