Maasziekenhuis Pantein Hal boven
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Optometrist
Patiëntenfolder

Optometrist

Binnen de poli Oogheelkunde is een optometrist werkzaam. Een optometrist houdt zich bezig met de zorg voor het oog in de ruimste zin van het woord. Hij of zij houdt zelfstandig spreekuur onder supervisie van de oogarts. Wat de optometrist voor u kan betekenen, leest u in deze folder.

Door de toenemende bevolkingsgroei en de vergrijzing van de samenleving dreigen de wachtlijsten in de gezondheidszorg steeds langer te worden. Dit geldt met name voor specialisten die veel oudere mensen in behandeling hebben, zoals de oogartsen.

Om de lange wachttijden te verminderen heeft het Ministerie van Volksgezondheid het beroep van optometrist wettelijk erkend als beroepsgroep binnen de gezondheidszorg. Door bepaalde taken over te nemen van de oogarts, kan de specialistische kennis van de oogartsen beter benut worden.

De optometrie is een vakgebied in ontwikkeling. Op dit moment zijn er een paar honderd optometristen met een opleiding op HBO-niveau, maar dat aantal groeit gestaag.

In het Maasziekenhuis Pantein werkt ook een optometrist. Hij of zij heeft een zelfstandig spreekuur onder verantwoordelijkheid van de oogartsen. De optometrist is onder andere opgeleid voor het verrichten van:

  • alle oogmetingen;
  • uitschrijven van brilrecepten;
  • periodieke controle bij glaucoom en diabetes mellitus;
  • controle na staaroperatie;
  • hechtingen verwijderen na ooglidoperaties;
  • gezichtsveldonderzoeken;
  • maken van netvliesfoto’s.

De spreekuren van de optometrist worden vooraf geselecteerd en achteraf gecontroleerd door de oogartsen. Als er geen bijzonderheden zijn, zal de optometrist het hele onderzoek zelf verrichten. Bij twijfel of onverwachte bevindingen wordt de oogarts ter plekke geraadpleegd of wordt er een poliklinische afspraak op het spreekuur van de oogarts gemaakt.

Doordat de optometrist een deel van de zorg van de oogarts overneemt, wordt de groei van de wachtlijsten voorkomen en een goede zorgkwaliteit gehandhaafd.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze voorafgaand aan de behandeling of telefonisch (0485–84 53 70) stellen.

Specialismen