Maasziekenhuis Pantein Hal
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Neusschelpen verkleinen
Patiëntenfolder

Neusschelpen verkleinen

In overleg met uw KNO-arts heeft u besloten tot een operatie aan de neus: het verkleinen van de neusschelpen. Door u goed voor te bereiden op de ingreep kunt u bijdragen aan een vlot herstel. Het lezen van deze folder kan daarbij helpen.

Functie van de neus

De neus is er niet alleen om te kunnen ruiken, maar is vooral een deel van de ademhalings-organen. In de neus wordt de ingeademde lucht verwarmd, bevochtigd en gereinigd. Zo filtert de neus meer dan 95% van de deeltjes die onze lucht verontreinigen en maakt deze onschadelijk. Daarnaast draagt de neus bij aan de klank van de stem. Ook de afvoer van het traanvocht verloopt via de neus.

Stoornissen in de functie van de neus

Een verstopping van de neus ontstaat vaak doordat het slijmvlies van de neusschelpen gaan zwellen. Uw neusschelpen kunnen dikker worden als u verkouden of allergisch bent of soms als bijwerking van de medicatie. Soms gebeurt dit ook zonder aanwijsbare reden. Uw neus raakt verstopt, soms aan beide kanten, soms afwisselend links en rechts. Deze klachten worden vaak erger als u ligt of als het warm is. Omdat uw neus verstopt is, kunt u ook problemen krijgen met slapen en/of snurken. De zwelling kan ook zorgen voor een vol gevoel in uw hoofd en oren en uw reukvermogen verminderen. Als uw neustussenschot scheef staat, speelt dat soms een rol.

Het verkleinen van uw neusschelpen door middel van een elektrisch stroompje kan deze klachten verhelpen. Deze ingreep heet een conchacaustiek. Overvloedig slijmvlies krimpt door littekenvorming.

Neusschelpverkleining

Iedere neusholte heeft drie neusschelpen, de bovenste, de middelste en de onderste neusschelp. De laatste is soms relatief groot. Als hierdoor de doorgankelijkheid van de neus wordt verstoord, kan de KNO-arts adviseren de neusschelp(en) te laten verkleinen. Bij deze operatie ontstaan geen littekens aan de buitenkant.

Het is ook mogelijk dat de KNO-arts een reepje slijmvlies en bot van de onderste neusschelp in de linker en/of rechter neushelft verwijdert. Er blijven geen zichtbare littekens achter omdat er niet aan de buitenkant van de neus geopereerd wordt. In de meeste gevallen is het niet nodig een tampon in de neus aan te brengen.

Voorbereiding op de opname

Welke verdoving?

Een goede verdoving bij een operatie is belangrijk. Deze verdoving vindt plaats onder algehele verdoving (narcose) of een plaatselijke verdoving. In beide gevallen voelt u geen pijn tijdens de ingreep. Uw KNO-arts bespreekt met u wat in uw situatie de beste keuze is.

Voorbereiding op de operatie

Heeft u een dag voor de ingreep griep of koorts? Neem dan contact op met uw KNO-arts. Deze bekijkt dan of het nodig is om een nieuwe afspraak te maken.

Volgt u verder de instructies op zoals afgesproken met uw behandelend arts en de anesthesioloog (zie ook folder ‘Anesthesiologie’).

Opname en verblijf in het ziekenhuis

Dag van de opname

In het ziekenhuis meldt u zich op de afgesproken dag en tijdstip bij de balie van de verpleegafdeling. Een verpleegkundige wijst u uw kamer en bed. Zij stelt u een aantal vragen en beantwoordt mogelijke vragen van u.

De operatie

Ongeveer een half uur tot een uur voor de operatie geeft de verpleegkundige u een operatiejasje en krijgt u een medicijn ter voorbereiding op de operatie. U mag dan niet meer uit bed, omdat u hierdoor duizelig of slaperig kunt worden. Vervolgens brengt een verpleegkundige u naar de voorbereidingsruimte.

Na de opname

Naar huis

Als u verder geen medicatie heeft gehad, mag u na de ingreep meteen naar huis als u zich goed voelt. Als u wel medicatie heeft gehad, mag u na twee uur naar huis.

Adviezen voor thuis

  • Vermijd de eerste week tochtige en rokerige ruimtes.
  • Doe rustig aan in verband met mogelijke nabloeding.
  • Douchen mag na twee dagen met lauw water.
  • Er kunnen tampons in de neus zitten. Heeft u een controle afspraak meegekregen voor twee dagen later, dan zullen de tampons verwijderd worden op de polikliniek.
  • Heeft u een controle afspraak op langere termijn, dan heeft u tampons gekregen die vanzelf oplossen. Deze tampons kunnen in uw keel komen. Het is geen probleem als u ze dan doorslikt. Daarna de neus snuiten. Neusgat voor neusgat.
  • Om de korstjes in de neus op te laten lossen, is het belangrijk om de neus te spoelen. Hiervoor krijgt u zo nodig otrivindruppels mee of een spuitje waarmee u kunt spoelen met zout water. Deze keukenzoutoplossing kunt u ook zelf maken. Hiervoor lost u een afgestreken theelepeltje keukenzout op in 200 milliliter lauw kraanwater. U krijgt van uw arts of de verpleegkundige instructies hoe u uw neus het beste kunt spoelen. Hiermee start u als de tampons eruit zijn. Als er geen tampons in de neus zijn, dan kunt u na drie dagen de neus gaan spoelen. Doe dat minimaal twee keer per dag, maar vaker mag ook, en zo lang er hinderlijke korstvorming in de neus is.

Complicaties

Er kan een bloedneus optreden. De kans hierop is echter klein (minder dan 1%). Als dit gebeurt, snuit de neus dan voorzichtig en druppel de neus met otrivin als u dat in huis heeft. Knijp de neus bij de neusvleugels 15 minuten dicht en houdt het hoofd iets voorovergebogen, zodat het bloed niet in de keel loopt. Stopt het niet, neem dan contact op met de polikliniek KNO op telefoonnummer 0485-84 53 85. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer 0485-84 53 31.

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stel deze dan gerust aan de KNO-arts en/of verpleegkundige.