Maasziekenhuis Pantein Ontvangst balie
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Neemt u altijd trouw uw medicijnen?
Patiëntenfolder

Neemt u altijd trouw uw medicijnen?

Verantwoord medicijngebruik is belangrijk. U krijgt uw medicijnen immers niet voor niets. In deze folder leest u tips en adviezen voor een bezoek aan de arts en/of apotheek en het juist innemen van uw medicijnen.

Medicijnen worden in een bepaalde dosering voorgeschreven. Op die manier werkt het medicijn goed voor de aandoening waarvoor u het heeft gekregen. Wanneer u uw medicijn niet inneemt, kunt u daarmee uw gezondheid in gevaar brengen. Ook kan uw kwaal of klacht terugkomen. Soms is een medicijn juist bedoeld om ziekte te voorkomen!

Tips en adviezen bij een bezoek aan de arts

Op het spreekuur bij uw huisarts, bij de specialist in het ziekenhuis en in de apotheek krijgt u veel informatie. Het is niet eenvoudig om alles in een keer te onthouden. U kunt altijd iemand meenemen naar uw afspraak met de arts. Schrijf ook van tevoren de vragen op die u aan uw arts of apotheker wilt stellen. Neemt u bij elk bezoek aan uw arts een actueel medicatie-overzicht mee.

Wat moet u weten over de voorgeschreven medicijnen?

 • Waarom krijgt u een bepaald medicijn?
 • Hoe werkt het en wat kunt u er van verwachten?
 • Welke bijwerkingen kunt u verwachten?
 • Wanneer moet u het medicijn innemen?
 • Wat gebeurt er als u het medicijn niet inneemt?
 • Heeft het medicijn invloed op andere medicijnen?
 • Moet u uw leefregels moet aanpassen?

Vertel het uw arts eerlijk als u de uitleg niet begrijpt en vraag door tot alles duidelijk is voor u. Ook als u twijfelt over het nut van uw medicijn, bespreek dit dan met uw arts. Stem pas in met een behandeling als alles duidelijk is voor u en u overtuigd bent van het nut van de behandeling.

Heeft u niet meer het overzicht over de medicijnen die u gebruikt, dan kunt u uw arts vragen om uw medicijnen in zogenaamde 'weekrollen' (Baxterrollen) te verpakken. Zo zijn uw medicijnen per zakje en innametijdstip verpakt. De kans op vergissingen of gemiste medicatie wordt dan vele malen kleiner.

Tips en adviezen bij een bezoek aan de apotheek

Ook bij een bezoek aan de apotheek kunt u altijd iemand meenemen.

Wat moet u weten over de voorgeschreven medicijnen?

 • Waarom krijgt u een bepaald medicijn?
 • Hoe werkt het en wat kunt u er van verwachten?
 • Hoe, hoeveel, hoe vaak en wanneer moet u het medicijn innemen?
 • Is het belangrijk dat u het medicijn op een vast tijdstip inneemt?
 • Wat moet u doen als u vergeet het medicijn op tijd in te nemen?
 • Welke bijwerkingen kunt u verwachten?
 • Als u last heeft van bijwerkingen, wat kunt u daar aan doen?
 • Is het medicijn veilig te gebruiken met andere medicijnen?
 • Bij moeite met innemen of toedienen: is er een andere manier of zijn er handige tips of hulpmiddelen?

Lees, samen met de apothekersassistente, ook de instructies op het etiket en kijk of alles duidelijk is voor u!

De apothekersassistente of apotheker begeleidt uw medicijngebruik. Zij/hij neemt uw medicatiedossier (inclusief eventuele chronische aandoeningen en intoleranties) met u door en neemt bij afwijkingen contact op met de eigen apotheek of de (huis)arts. Als u een medicijn voor het eerst krijgt voorgeschreven, krijgt u naast de verificatie van uw dossier ook een begeleidingsgesprek over het nieuwe geneesmiddel.

Heeft u meer tijd of uitleg nodig? Gaat u dan op een rustig tijdstip naar de apotheek. U kunt ook een afspraak maken met de apotheker.

Tips voor het juist innemen van uw medicijnen

Vergeet u regelmatig uw medicijnen in te nemen?

 • Combineer het innemen met een vaste bezigheid.
 • Zet uw medicijnen op een plaats waar u ze vaker op een dag ziet.
 • Gebruik een medicijnverdeeldoos als u meerdere medicijnen op verschillende tijden moet innemen. Er zijn verschillende soorten te koop onder andere bij de apotheek.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over het gebruik van uw medicijnen? Neemt u dan contact op met uw apotheek.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij:

 • Geneesmiddelen Infolijn
  Telefoonnummer: 0800-099 88 77, bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.
  U wordt te woord gestaan door een apotheker.
 • www.apotheek.nl 
  Voor betrouwbare en begrijpelijke informatie over medicijnen.
 • www.zorginzicht.nl
  Dit is een site van de overheid met objectieve informatie over onder andere aandoeningen, medicijnen en rechten van de patiënt.
 • www.meldpuntmedicijnen.nl 
  Om uw ervaringen met medicijnen te melden.