Maasziekenhuis Pantein Gebouw avond
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Navelbreukoperatie
Patiëntenfolder

Navelbreukoperatie

Bij u is een navelbreuk geconstateerd en u heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u daaraan wordt geopereerd. In deze folder leest u meer over de navelbreukoperatie, de voorbereiding hierop en de nabehandeling.

Wat is een navelbreuk?

Een navelbreuk is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand. De breuk is herkenbaar als een zwelling ter plaatse.

Oorzaak

De opening of verzwakking in de buikwand kan ontstaan door aangeboren factoren of door uitrekking van de buikwand. Uitrekking kan optreden in de loop van het leven, bijvoorbeeld door zwaar tillen, toename in lichaamsgewicht, persen bij bemoeilijkte stoelgang en veel hoesten. Het is mogelijk dat de uitstulping van het buikvlies een gedeelte van de buikinhoud bevat. Bij verhoging van de druk in de buik (zoals bij staan, persen of hoesten) kan er meer buikinhoud in de uitstulping komen. De breuk wordt dan groter.

Klachten

Bij een navelbreuk bevindt de uitstulping zich in de navel. Klachten van een navelbreuk worden meestal aangegeven als enig ongemak, een zeurend of branderig gevoel en/of pijn in dat gebied. Een breuk verdwijnt nooit vanzelf en kan groter worden. Dat kan dan meer klachten geven. Een enkele keer kan een breuk bekneld raken. Dat gaat gepaard met veel pijn. Een spoedoperatie is dan nodig.

Diagnose

Om een navelbreuk vast te stellen zijn in het algemeen geen ingewikkelde onderzoeken nodig. De arts kan terwijl u staat de breuk meestal gemakkelijk vaststellen. Als er sprake is van een navelbreuk zal de chirurg met u bespreken hoe uw navelbreuk behandeld kan worden. Het advies is meestal de breuk te opereren.

Voorbereiding op de opname

Voorbereiding op de operatie

De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip vóór de operatie u nuchter moet blijven. Vanaf dat tijdstip mag u niet meer eten en drinken tot na de operatie.

Voor de operatie moet uw huid schoon zijn. Wij verzoeken u voor u naar het ziekenhuis komt te douchen of te baden, uw nagels kort te knippen, eventuele nagellak te verwijderen en geen crème of make-up te gebruiken. Tijdens de ingreep mag u geen lenzen, piercings of sieraden dragen. U kunt wel een bril meenemen, die u tijdens de operatie kunt dragen.

Neem uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee.

Medicatie

De anesthesioloog vertelt u tijdens het pre-operatief spreekuur welke medicijnen u mag doorgebruiken en met welke u tijdelijk dient te stoppen.

Opname en verblijf in het ziekenhuis

Melden

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van een van onze verpleegafdelingen. Op welke afdeling u moet zijn, hoort u bij het maken van de afspraak.

De operatie

Afhankelijk van de omstandigheden kan de operatie worden uitgevoerd in dagbehandeling of tijdens een kortdurende opname. De anesthesioloog bespreekt de verdoving met u. De operatie wordt uitgevoerd via een snede op de plaats van de breuk. Vervolgens wordt de uitstulping van het buikvlies opgeheven. Zo nodig wordt de opening of zwakke plek in de buikwand hersteld. Daarbij verstevigen we de buikwand door gebruik te maken van het weefsel van de buikwand zelf of door een kunststof mat in te hechten. Dit kunststof materiaal is veilig en wordt in het algemeen goed door het lichaam geaccepteerd.

Duur van de operatie

De operatie duurt ongeveer 30 minuten.

Na de opname

 • U kunt na de operatie dezelfde dag naar huis, mits u zich goed voelt. Vindt de operatie laat in de middag plaats, dan mag u meestal de volgende dag naar huis.
 • Het operatiegebied kan na de operatie pijnlijk zijn. Hiervoor is meestal al pijnstilling afgesproken. Verder kunt u het wondgebied ondersteunen met uw hand, vooral bij drukverhoging (hoesten, persen).
 • Zoals bij elke operatie bestaat de kans dat er een bloeduitstorting optreedt. U herkent zo’n bloeduitstorting na enkele dagen aan een blauwe verkleuring ter plaatse van het wondgebied. Dat is niet verontrustend.
 • U mag al uw activiteiten weer rustig opbouwen zolang u hierdoor niet te veel (pijn)klachten krijgt, tenzij anders afgesproken met uw chirurg.

Controle afspraak

Bij ontslag krijgt u een (telefonische) afspraak mee voor controle op het verpleegkundig spreekuur.

Wondverzorging

De wond heeft geen speciale verzorging nodig. Doorgaans worden er door de chirurg oplosbare hechtingen gebruikt. U kunt zich gewoon wassen of douchen. Als de wond droog is hoeft er geen gaas of verband meer op. Desgewenst bedekt u de wond met een pleister of gaas. Als de wond goed genezen is (vaak na 2 weken) mag u weer baden, zwemmen en de sauna bezoeken.

Complicaties

Bij elke operatie bestaat de kans dat het wondgebied ontstoken raakt. Dit kan zich uiten door:

 • hoge koorts, meer dan 38.5°C
 • extreme pijn
 • lekkage van troebel, vaak stroperig, vocht uit de wond
 • roodheid van de wond
 • zwelling van het wondgebied

De kans op het opnieuw ontstaan van een buikwandbreuk is dan ongeveer 15-20%.

Als zich thuis bovengenoemde problemen voordoen, neemt u dan contact op met de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer 0485-84 53 35. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende hulp op telefoonnummer 0485-84 53 31.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stelt u deze dan aan uw behandelend arts of neem contact op met de polikliniek Chirurgie op telefoonnummer 0485-84 53 35.

Specialismen